Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2018

Åldersgrupp Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 412 509 357 056 3 105 2 834
Högre grundnivå 16 276 13 175 2 415 2 298
Andra stadiet 151 152 127 629 2 525 2 436
Specialyrkesutbildningsnivå 5 303 4 745 2 791 2 707
Lägsta högre nivå 54 420 47 442 2 940 2 835
Lägre högskolenivå 87 820 76 406 3 024 2 890
Högre högskolenivå 92 245 83 316 4 087 3 820
Forskarutbildningsnivå 5 293 4 343 5 740 5 579
Under 20 Totalt 1 230 878 2 333 2 325
Högre grundnivå 1 214 862 2 334 2 335
Andra stadiet 16 16 2 255 2 147
20 - 24 Totalt 11 672 9 781 2 471 2 447
Högre grundnivå 890 683 2 326 2 246
Andra stadiet 9 082 7 517 2 414 2 407
Specialyrkesutbildningsnivå 2 1         ..         ..
Lägsta högre nivå 2 1         ..         ..
Lägre högskolenivå 1 680 1 564 2 757 2 685
Högre högskolenivå 16 15 3 088 2 978
25 - 29 Totalt 31 894 28 083 2 817 2 665
Högre grundnivå 917 723 2 418 2 250
Andra stadiet 13 584 11 500 2 588 2 430
Specialyrkesutbildningsnivå 67 54 2 682 2 647
Lägsta högre nivå 18 12 2 668 2 678
Lägre högskolenivå 12 674 11 514 2 810 2 734
Högre högskolenivå 4 609 4 258 3 445 3 200
Forskarutbildningsnivå 25 22 4 330 4 186
30 - 34 Totalt 39 192 33 040 2 959 2 812
Högre grundnivå 1 047 833 2 609 2 266
Andra stadiet 13 198 10 911 2 488 2 406
Specialyrkesutbildningsnivå 206 183 2 675 2 624
Lägsta högre nivå 51 39 2 790 2 841
Lägre högskolenivå 14 218 11 793 2 885 2 777
Högre högskolenivå 10 261 9 100 3 572 3 342
Forskarutbildningsnivå 211 181 4 362 4 139
35 - 39 Totalt 45 860 38 089 3 085 2 902
Högre grundnivå 1 125 908 2 523 2 276
Andra stadiet 14 323 11 884 2 508 2 420
Specialyrkesutbildningsnivå 393 345 2 710 2 668
Lägsta högre nivå 183 141 2 619 2 546
Lägre högskolenivå 15 633 12 577 2 961 2 833
Högre högskolenivå 13 672 11 835 3 740 3 508
Forskarutbildningsnivå 531 399 4 893 4 677
40 - 44 Totalt 51 812 44 718 3 163 2 939
Högre grundnivå 1 159 950 2 448 2 318
Andra stadiet 15 476 13 209 2 511 2 412
Specialyrkesutbildningsnivå 610 556 2 809 2 735
Lägsta högre nivå 4 723 3 958 2 851 2 769
Lägre högskolenivå 13 738 11 740 3 021 2 879
Högre högskolenivå 15 298 13 672 3 928 3 707
Forskarutbildningsnivå 808 633 5 144 5 118
45 - 49 Totalt 52 622 47 241 3 205 2 909
Högre grundnivå 1 597 1 361 2 414 2 295
Andra stadiet 16 727 14 686 2 524 2 425
Specialyrkesutbildningsnivå 761 705 2 782 2 699
Lägsta högre nivå 9 405 8 361 2 902 2 806
Lägre högskolenivå 9 322 8 532 3 085 2 918
Högre högskolenivå 13 891 12 832 4 181 3 928
Forskarutbildningsnivå 919 764 5 592 5 563
50 - 54 Totalt 62 324 56 445 3 195 2 875
Högre grundnivå 2 001 1 672 2 429 2 300
Andra stadiet 22 345 19 674 2 543 2 448
Specialyrkesutbildningsnivå 1 137 1 068 2 788 2 705
Lägsta högre nivå 12 524 11 365 2 919 2 814
Lägre högskolenivå 8 786 8 202 3 138 2 960
Högre högskolenivå 14 523 13 601 4 321 4 039
Forskarutbildningsnivå 1 008 863 5 853 5 779
55 - 59 Totalt 66 582 59 059 3 150 2 827
Högre grundnivå 2 883 2 435 2 381 2 304
Andra stadiet 26 865 23 028 2 534 2 452
Specialyrkesutbildningsnivå 1 314 1 179 2 818 2 727
Lägsta högre nivå 15 061 13 493 2 954 2 844
Lägre högskolenivå 6 906 6 374 3 262 3 119
Högre högskolenivå 12 618 11 746 4 448 4 110
Forskarutbildningsnivå 935 804 6 214 6 118
60 - 64 Totalt 46 167 37 313 3 173 2 820
Högre grundnivå 3 170 2 541 2 366 2 302
Andra stadiet 18 468 14 385 2 540 2 458
Specialyrkesutbildningsnivå 766 615 2 802 2 691
Lägsta högre nivå 11 814 9 598 3 013 2 896
Lägre högskolenivå 4 512 3 826 3 506 3 454
Högre högskolenivå 6 736 5 774 4 762 4 285
Forskarutbildningsnivå 701 574 6 572 6 630
Över 65 Totalt 3 154 2 409 3 576 3 014
Högre grundnivå 273 207 2 507 2 407
Andra stadiet 1 068 819 2 642 2 533
Specialyrkesutbildningsnivå 47 39 3 190 3 041
Lägsta högre nivå 639 474 3 060 2 929
Lägre högskolenivå 351 284 3 579 3 516
Högre högskolenivå 621 483 5 002 4 450
Forskarutbildningsnivå 155 103 6 833 7 200

Källa: Löner inom kommunsektorn 2018, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, Terhi Öberg 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 2.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2018, Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2018/ksp_2018_2019-05-02_tau_009_sv.html