Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2018

Näringsgrenklassificering 2008 Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 6 787 14,93 14,80
Kvinnor 1 012 14,10 14,11
Män 5 775 15,06 14,87
36 Vattenförsörjning Totalt 403 15,83 15,83
Kvinnor 3         ..         ..
Män 400         ..         ..
37 Avloppsrening Totalt 77 15,75 15,74
Kvinnor 2         ..         ..
Män 75         ..         ..
41 Byggande av hus Totalt 134 14,74 14,80
Kvinnor 6         ..         ..
Män 128         ..         ..
42 Anläggningsarbeten Totalt 397 14,62 14,40
Kvinnor 49 13,53 13,54
Män 348 14,77 14,55
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 505 13,91 14,14
Kvinnor 57 13,36 13,51
Män 448 13,97 14,22
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 237 14,27 14,38
Kvinnor 22 12,17 11,83
Män 215 14,51 14,45
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 370 18,95 18,29
Kvinnor 24 15,86 14,56
Män 346 19,15 18,47
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 69 13,63 13,90
Kvinnor 7         ..         ..
Män 62         ..         ..
68 Fastighetsverksamhet Totalt 53 14,01 14,54
Kvinnor 10 12,59 11,57
Män 43 14,32 14,54
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 1 234 15,13 15,11
Kvinnor 139 14,30 14,44
Män 1 095 15,22 15,17
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 2 215 14,32 14,56
Kvinnor 467 13,70 13,79
Män 1 748 14,48 14,62
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 269 14,59 14,68
Kvinnor 18 13,61 14,65
Män 251 14,65 14,68
88 Öppna sociala insatser Totalt 139 11,36 10,23
Kvinnor 48 11,36 11,03
Män 91 11,36 10,22
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 636 15,66 15,45
Kvinnor 158 16,04 16,36
Män 478 15,54 15,24

Källa: Löner inom kommunsektorn 2018, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, Terhi Öberg 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 2.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2018, Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2018/ksp_2018_2019-05-02_tau_012_sv.html