Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen mukaan 2019

Sopimusala Ammattiluokitus 2010 Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Ammatit yhteensä 415 356 357 759 3 179 2 907
1 Johtajat 7 620 7 494 5 254 5 097
2 Erityisasiantuntijat 133 760 120 657 3 897 3 694
3 Asiantuntijat 110 145 94 380 2 985 2 890
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 15 054 12 966 2 502 2 454
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 113 171 93 124 2 590 2 514
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 3 596 2 401 2 624 2 623
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 2 036 1 824 2 564 2 522
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 1 669 1 530 2 595 2 570
9 Muut työntekijät 27 030 22 182 2 186 2 149
Tuntematon 1 266 1 192 3 939 3 699
01 KVTES Ammatit yhteensä 311 555 263 090 2 872 2 738
1 Johtajat 5 153 5 056 5 051 4 281
2 Erityisasiantuntijat 50 354 45 394 3 386 3 221
3 Asiantuntijat 103 914 88 460 2 959 2 872
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 14 509 12 464 2 492 2 452
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 106 050 86 285 2 567 2 499
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 2 860 1 696 2 614 2 634
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 266 160 2 308 2 257
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 1 255 1 144 2 645 2 643
9 Muut työntekijät 26 241 21 542 2 186 2 149
Tuntematon 953 889 3 914 3 654
02 OVTES Ammatit yhteensä 62 630 58 665 3 852 3 823
1 Johtajat 2 018 2 001 5 461 5 498
2 Erityisasiantuntijat 60 463 56 521 3 787 3 792
3 Asiantuntijat 42 40 4 473 4 531
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 27 25 3 656 3 894
Tuntematon 80 78 4 230 4 146
03 Tekniset Ammatit yhteensä 23 377 22 154 3 245 3 177
1 Johtajat 299 298 5 387 5 377
2 Erityisasiantuntijat 5 386 5 096 4 051 3 984
3 Asiantuntijat 6 167 5 863 3 333 3 326
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 537 496 2 746 2 617
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 7 083 6 806 2 834 2 828
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 736 705 2 649 2 508
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 1 766 1 660 2 590 2 535
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 414 386 2 461 2 433
9 Muut työntekijät 777 638 2 171 2 175
Tuntematon 203 197 3 591 3 566
04 Lääkärit Ammatit yhteensä 16 891 13 006 6 169 6 148
1 Johtajat 148 137 9 432 9 456
2 Erityisasiantuntijat 16 713 12 842 6 129 6 128
3 Asiantuntijat 1         ..         ..         ..
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 4 4         ..         ..
Tuntematon 25 23 8 107 8 388
05 Muut Ammatit yhteensä 903 844 3 147 3 064
1 Johtajat 2 2         ..         ..
2 Erityisasiantuntijat 844 804 3 168 3 100
3 Asiantuntijat 21 17 2 819 2 735
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 8 6         ..         ..
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 7 4         ..         ..
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 4 4         ..         ..
9 Muut työntekijät 12 2         ..         ..
Tuntematon 5 5         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 27.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2019, Liitetaulukko 2b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen mukaan 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tau_004_fi.html