Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskap 2019

Landskap Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Hela landet Totalt 415 356 357 759 3 179 2 907
Kvinnor 336 019 286 201 3 076 2 847
Män 79 337 71 558 3 573 3 309
Nyland Totalt 110 604 97 736 3 221 2 972
Kvinnor 89 162 77 813 3 137 2 909
Män 21 442 19 923 3 538 3 309
Egentliga Finland Totalt 37 134 32 013 3 172 2 861
Kvinnor 30 321 26 034 3 046 2 795
Män 6 813 5 979 3 692 3 362
Satakunta Totalt 17 815 15 398 3 076 2 806
Kvinnor 14 785 12 674 2 974 2 768
Män 3 030 2 724 3 523 3 237
Egentliga Tavastland Totalt 11 372 10 008 3 156 2 869
Kvinnor 9 393 8 207 3 035 2 805
Män 1 979 1 801 3 675 3 368
Birkaland Totalt 36 310 31 570 3 167 2 897
Kvinnor 29 453 25 323 3 073 2 839
Män 6 857 6 247 3 527 3 263
Päijänne-Tavastland Totalt 13 678 12 025 3 219 2 903
Kvinnor 11 159 9 733 3 102 2 843
Män 2 519 2 292 3 699 3 485
Kymmenedalen Totalt 12 795 11 205 3 181 2 924
Kvinnor 10 685 9 270 3 085 2 867
Män 2 110 1 935 3 619 3 344
Södra Karelen Totalt 9 403 8 155 3 228 2 880
Kvinnor 7 653 6 610 3 103 2 818
Män 1 750 1 545 3 745 3 477
Södra Savolax Totalt 11 760 10 203 3 059 2 796
Kvinnor 9 489 8 148 2 960 2 763
Män 2 271 2 055 3 446 3 041
Norra Savolax Totalt 22 236 19 178 3 175 2 899
Kvinnor 17 706 15 170 3 064 2 843
Män 4 530 4 008 3 578 3 350
Norra Karelen Totalt 13 369 11 362 3 127 2 878
Kvinnor 10 442 8 792 3 033 2 835
Män 2 927 2 570 3 440 3 123
Mellersta Finland Totalt 20 986 17 699 3 175 2 893
Kvinnor 16 810 14 058 3 049 2 826
Män 4 176 3 641 3 635 3 334
Södra Österbotten Totalt 17 035 14 482 3 155 2 878
Kvinnor 14 029 11 810 3 032 2 821
Män 3 006 2 672 3 656 3 375
Österbotten Totalt 16 489 11 777 3 164 2 911
Kvinnor 13 598 9 325 3 052 2 830
Män 2 891 2 452 3 560 3 315
Mellersta Österbotten Totalt 7 093 6 023 3 154 2 896
Kvinnor 5 724 4 803 3 030 2 826
Män 1 369 1 220 3 619 3 256
Norra Österbotten Totalt 34 205 29 119 3 217 2 934
Kvinnor 27 309 22 887 3 096 2 859
Män 6 896 6 232 3 627 3 376
Kajanaland Totalt 6 883 5 946 3 100 2 870
Kvinnor 5 450 4 669 3 018 2 847
Män 1 433 1 277 3 380 3 136
Lappland Totalt 13 914 12 367 3 155 2 899
Kvinnor 11 015 9 714 3 054 2 833
Män 2 899 2 653 3 499 3 276
Åland Totalt 2 275 1 493 3 001 2 793
Kvinnor 1 836 1 161 2 964 2 786
Män 439 332 3 130 2 824

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019, Tabellbilaga 5. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskap 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tau_008_sv.html