Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2019

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 412 381 354 846 3 187 2 910
Naiset 333 634 283 790 3 083 2 850
Miehet 78 747 71 056 3 582 3 313
11 Johtajat, ylimm. virkamiehet ja järj. johtajat Yhteensä 572 563 7 825 7 383
Naiset 208 203 7 276 6 849
Miehet 364 360 8 129 7 735
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Yhteensä 810 803 6 435 6 235
Naiset 452 447 6 263 6 078
Miehet 358 356 6 646 6 367
13 Tuotantotoiminnan ja yht.kunnan peruspalv. johtajat Yhteensä 5 943 5 837 4 892 4 753
Naiset 4 101 4 012 4 514 4 036
Miehet 1 842 1 825 5 710 5 554
14 Hotelli- ja rav.alan, väh.kaupan ym. palv.alojen joht. Yhteensä 140 136 4 861 4 627
Naiset 87 86 4 752 4 472
Miehet 53 50 5 038 4 764
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 5 545 5 178 4 176 4 035
Naiset 2 264 2 040 4 106 3 973
Miehet 3 281 3 138 4 220 4 067
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Yhteensä 23 133 18 589 5 393 5 202
Naiset 16 602 13 196 5 128 4 681
Miehet 6 531 5 393 6 042 5 983
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yhteensä 77 954 72 570 3 577 3 579
Naiset 61 010 56 595 3 490 3 454
Miehet 16 944 15 975 3 871 3 874
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Yhteensä 7 566 7 062 3 885 3 746
Naiset 5 683 5 290 3 821 3 681
Miehet 1 883 1 772 4 075 4 000
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Yhteensä 1 887 1 814 3 659 3 540
Naiset 692 650 3 591 3 477
Miehet 1 195 1 164 3 697 3 578
26 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Yhteensä 15 404 13 307 3 531 3 504
Naiset 13 323 11 381 3 536 3 515
Miehet 2 081 1 926 3 505 3 406
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 4 641 4 433 3 339 3 296
Naiset 1 171 1 088 3 009 2 855
Miehet 3 470 3 345 3 444 3 429
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Yhteensä 69 188 57 612 3 097 3 006
Naiset 61 767 50 717 3 071 2 979
Miehet 7 421 6 895 3 280 3 261
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 12 950 11 686 2 686 2 525
Naiset 12 063 10 849 2 650 2 512
Miehet 887 837 3 143 2 913
34 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Yhteensä 21 089 18 514 2 755 2 702
Naiset 16 806 14 685 2 767 2 721
Miehet 4 283 3 829 2 710 2 626
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Yhteensä 1 052 977 2 921 2 817
Naiset 329 303 3 024 2 933
Miehet 723 674 2 875 2 767
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 4 620 3 983 2 487 2 451
Naiset 4 281 3 721 2 493 2 457
Miehet 339 262 2 397 2 345
42 Asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 3 969 3 394 2 512 2 457
Naiset 3 541 3 047 2 519 2 462
Miehet 428 347 2 455 2 393
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 1 844 1 732 2 683 2 613
Naiset 1 509 1 412 2 657 2 610
Miehet 335 320 2 799 2 628
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 4 335 3 612 2 427 2 390
Naiset 2 893 2 393 2 456 2 412
Miehet 1 442 1 219 2 372 2 337
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 10 610 9 736 2 481 2 378
Naiset 5 747 5 267 2 496 2 378
Miehet 4 863 4 469 2 464 2 378
52 Myyjät, kauppiaat ym. Yhteensä 255 185 2 301 2 331
Naiset 227 170 2 288 2 326
Miehet 28 15 2 455 2 403
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 97 407 78 509 2 584 2 521
Naiset 90 226 72 747 2 575 2 509
Miehet 7 181 5 762 2 692 2 684
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 3 695 3 534 3 083 3 194
Naiset 337 271 2 465 2 353
Miehet 3 358 3 263 3 131 3 206
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 3 475 2 321 2 629 2 627
Naiset 1 662 1 017 2 621 2 607
Miehet 1 813 1 304 2 634 2 645
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 53 31 2 220 2 133
Naiset 2 2         ..         ..
Miehet 51 29         ..         ..
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 618 578 2 612 2 525
Naiset 21 18 2 376 2 297
Miehet 597 560 2 619 2 539
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Yhteensä 900 801 2 509 2 505
Naiset 65 49 2 278 2 246
Miehet 835 752 2 524 2 509
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Yhteensä 36 16 2 443 2 409
Naiset 15 8         ..         ..
Miehet 21 8         ..         ..
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 274 260 2 803 2 769
Naiset 4 4         ..         ..
Miehet 270 256         ..         ..
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Yhteensä 151 122 2 343 2 320
Naiset 85 62 2 350 2 299
Miehet 66 60 2 335 2 367
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 258 235 2 497 2 496
Naiset 82 66 2 168 2 114
Miehet 176 169 2 616 2 553
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 16 10 1 780 1 765
Naiset 2 1         ..         ..
Miehet 14 9         ..         ..
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 347 1 246 2 627 2 601
Naiset 251 224 2 676 2 657
Miehet 1 096 1 022 2 617 2 592
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 19 185 15 883 2 190 2 142
Naiset 17 941 14 983 2 194 2 145
Miehet 1 244 900 2 125 2 062
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 8 8         ..         ..
Naiset 3 3         ..         ..
Miehet 5 5         ..         ..
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 1 220 1 064 2 182 2 174
Naiset 252 229 2 188 2 157
Miehet 968 835 2 180 2 176
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 5 729 4 599 2 199 2 179
Naiset 5 212 4 197 2 203 2 181
Miehet 517 402 2 160 2 153
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 556 365 2 026 1 895
Naiset 235 149 1 998 1 954
Miehet 321 216 2 043 1 878
Tuntematon Yhteensä 3 946 3 541 3 600 3 369
Naiset 2 483 2 208 3 544 3 321
Miehet 1 463 1 333 3 692 3 470

Lähde: Kuntasektorin palkat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 26.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2019, Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-05-26_tau_001_fi.html