Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2019

Yrkesklassificering 2010 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 412 381 354 846 3 187 2 910
Kvinnor 333 634 283 790 3 083 2 850
Män 78 747 71 056 3 582 3 313
11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer Totalt 572 563 7 825 7 383
Kvinnor 208 203 7 276 6 849
Män 364 360 8 129 7 735
12 Administrativa och kommersiella chefer Totalt 810 803 6 435 6 235
Kvinnor 452 447 6 263 6 078
Män 358 356 6 646 6 367
13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m. Totalt 5 943 5 837 4 892 4 753
Kvinnor 4 101 4 012 4 514 4 036
Män 1 842 1 825 5 710 5 554
14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar Totalt 140 136 4 861 4 627
Kvinnor 87 86 4 752 4 472
Män 53 50 5 038 4 764
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 5 545 5 178 4 176 4 035
Kvinnor 2 264 2 040 4 106 3 973
Män 3 281 3 138 4 220 4 067
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister Totalt 23 133 18 589 5 393 5 202
Kvinnor 16 602 13 196 5 128 4 681
Män 6 531 5 393 6 042 5 983
23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen Totalt 77 954 72 570 3 577 3 579
Kvinnor 61 010 56 595 3 490 3 454
Män 16 944 15 975 3 871 3 874
24 Specialister inom företagsekonomi och administration Totalt 7 566 7 062 3 885 3 746
Kvinnor 5 683 5 290 3 821 3 681
Män 1 883 1 772 4 075 4 000
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 887 1 814 3 659 3 540
Kvinnor 692 650 3 591 3 477
Män 1 195 1 164 3 697 3 578
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 15 404 13 307 3 531 3 504
Kvinnor 13 323 11 381 3 536 3 515
Män 2 081 1 926 3 505 3 406
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 4 641 4 433 3 339 3 296
Kvinnor 1 171 1 088 3 009 2 855
Män 3 470 3 345 3 444 3 429
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 69 188 57 612 3 097 3 006
Kvinnor 61 767 50 717 3 071 2 979
Män 7 421 6 895 3 280 3 261
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 12 950 11 686 2 686 2 525
Kvinnor 12 063 10 849 2 650 2 512
Män 887 837 3 143 2 913
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 21 089 18 514 2 755 2 702
Kvinnor 16 806 14 685 2 767 2 721
Män 4 283 3 829 2 710 2 626
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 052 977 2 921 2 817
Kvinnor 329 303 3 024 2 933
Män 723 674 2 875 2 767
41 Kontorspersonal Totalt 4 620 3 983 2 487 2 451
Kvinnor 4 281 3 721 2 493 2 457
Män 339 262 2 397 2 345
42 Kundtjänstpersonal Totalt 3 969 3 394 2 512 2 457
Kvinnor 3 541 3 047 2 519 2 462
Män 428 347 2 455 2 393
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 1 844 1 732 2 683 2 613
Kvinnor 1 509 1 412 2 657 2 610
Män 335 320 2 799 2 628
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 4 335 3 612 2 427 2 390
Kvinnor 2 893 2 393 2 456 2 412
Män 1 442 1 219 2 372 2 337
51 Servicepersonal Totalt 10 610 9 736 2 481 2 378
Kvinnor 5 747 5 267 2 496 2 378
Män 4 863 4 469 2 464 2 378
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 255 185 2 301 2 331
Kvinnor 227 170 2 288 2 326
Män 28 15 2 455 2 403
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 97 407 78 509 2 584 2 521
Kvinnor 90 226 72 747 2 575 2 509
Män 7 181 5 762 2 692 2 684
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 3 695 3 534 3 083 3 194
Kvinnor 337 271 2 465 2 353
Män 3 358 3 263 3 131 3 206
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 3 475 2 321 2 629 2 627
Kvinnor 1 662 1 017 2 621 2 607
Män 1 813 1 304 2 634 2 645
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 53 31 2 220 2 133
Kvinnor 2 2         ..         ..
Män 51 29         ..         ..
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 618 578 2 612 2 525
Kvinnor 21 18 2 376 2 297
Män 597 560 2 619 2 539
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 900 801 2 509 2 505
Kvinnor 65 49 2 278 2 246
Män 835 752 2 524 2 509
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 36 16 2 443 2 409
Kvinnor 15 8         ..         ..
Män 21 8         ..         ..
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 274 260 2 803 2 769
Kvinnor 4 4         ..         ..
Män 270 256         ..         ..
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 151 122 2 343 2 320
Kvinnor 85 62 2 350 2 299
Män 66 60 2 335 2 367
81 Processarbetare Totalt 258 235 2 497 2 496
Kvinnor 82 66 2 168 2 114
Män 176 169 2 616 2 553
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 16 10 1 780 1 765
Kvinnor 2 1         ..         ..
Män 14 9         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 1 347 1 246 2 627 2 601
Kvinnor 251 224 2 676 2 657
Män 1 096 1 022 2 617 2 592
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 19 185 15 883 2 190 2 142
Kvinnor 17 941 14 983 2 194 2 145
Män 1 244 900 2 125 2 062
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 8 8         ..         ..
Kvinnor 3 3         ..         ..
Män 5 5         ..         ..
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 1 220 1 064 2 182 2 174
Kvinnor 252 229 2 188 2 157
Män 968 835 2 180 2 176
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 5 729 4 599 2 199 2 179
Kvinnor 5 212 4 197 2 203 2 181
Män 517 402 2 160 2 153
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 556 365 2 026 1 895
Kvinnor 235 149 1 998 1 954
Män 321 216 2 043 1 878
Okänt Totalt 3 946 3 541 3 600 3 369
Kvinnor 2 483 2 208 3 544 3 321
Män 1 463 1 333 3 692 3 470

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019, Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-05-26_tau_001_sv.html