Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.12.2008

Vuonna 2007 alkoholikuolemat jatkoivat kasvuaan

Vuonna 2007 kuoli 24 805 miestä ja 24 288 naista. Työiässä (15-64-vuotiaana) kuoli 7 629 miestä ja 3 219 naista, mikä oli 218 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Työiässä (15-64-vuotiaana) kuolleiden yleisin kuolemansyy oli sekä miehillä että naisilla alkoholiperäinen tauti tai tapaturmainen alkoholimyrkytys. Vuonna 2007 alkoholin käytön suoranaisiin seurauksiin kuoli työikäisenä 1 796 henkilöä ja eläkeikäisenä (yli 64-vuotiaana) 371 henkilöä. Työikäisten alkoholikuolemien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 8,6 prosenttia. Lähinnä kasvoi alkoholiperäisten maksasairauksiin kuolleiden määrä, muihin alkoholiperäisiin syihin kuolleiden määrä pysyi suunnilleen ennallaan.

Työiässä kuolleiden toiseksi yleisin kuolemansyy oli miehillä sepelvaltimotauti ja naisilla rintasyöpä. Alle 65-vuotiaana sepelvaltimotautiin menehtyneiden määrä on puolittunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Rintasyöpään kuoli työiässä 332 naista. Työikäisten rintasyöpäkuolleisuus on pysynyt viimeiset kymmenen vuotta samalla tasolla.

Työikäisten (15-64 v.) yleisimmät kuolemansyyt sukupuolen mukaan vuonna 2007

Miehet Kuolleet

%
 
Naiset Kuolleet  

%
Sija Kuolemansyy Sija Kuolemansyy
1. Alkoholisyyt 1 425 18,7 1. Alkoholisyyt 371 11,5
2. Sepelvaltimotauti 1 213 15,9 2. Rintasyöpä 332 10,3
3. Tapaturmat yht. 948 12,4 3. Tapaturmat yht. 241 7,5
4. Itsemurhat 618 8,1 4 Sepelvaltimotauti 206 6,4
5. Keuhkosyöpä 400 5,2 5. Itsemurhat 199 6,2
6. Aivoverenkierron sairaus 315 4,1 6. Keuhkosyöpä 189 5,9
  Muut kuolemansyyt 2 710 35,5   Muut kuolemansyyt 1 681 52,2
  Työikäisenä (15-64 v.) kuolleita miehiä yht. 7 629 100    Työikäisenä (15-64 v.) kuolleita naisia yht. 3 219 100

Vuonna 2007 Suomessa teki yhteensä 995 henkilöä itsemurhan, näistä 817 työiässä, 3 alle 15 -vuotiaana ja 175 eläkeiässä. Kolme neljännestä itsemurhan tehneistä oli miehiä. Itsemurhakuolemien määrä on vähentynyt kolmanneksen itsemurhien huippuvuodesta 1990, jolloin Suomessa tehtiin yhteensä 1 520 itsemurhaa.

Vuonna 2007 sattui yhteensä 3 052 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista puolet sattui työikäisille ja puolet eläkeikäisille. Joka neljäs tapaturma sattui kotona: suurin osa niistä oli kaatumisia ja putoamisia, joita sattui eniten eläkeikäisille. Nuorempien kotitapaturmissa oli alkoholi usein myötävaikuttavana tekijänä. Alkoholi- tai lääkemyrkytyksiä sattui vuonna 2007 lähes 900, joista vajaat 600 oli alkoholimyrkytyksiä.

Suomalaisten eliniän pidentyminen on vaikuttanut myös kuolemansyihin: dementia (ml. Alzheimerin tauti) on noussut toiseksi yleisimmäksi vanhojen kuolemansyyksi: 4 705 henkilöä kuoli vanhuuden dementiaan vuonna 2007. Keuhkosyöpäkuolemat ovat myös yleistyneet: vuonna 2007 kuoli 1478 eläkeikäistä keuhkosyöpään, kun kaksikymmentä vuotta sitten määrä oli 13 prosenttia pienempi. Yleisin kuolemansyy vanhoilla on kuitenkin edelleen sydäntaudit, jotka aiheuttavat joka kolmannen kuoleman.

Vuonna 2007 kuoli väkivallan uhrina 116 henkilöä. Väkivaltakuolemien määrä Suomessa on vaihdellut viimeisten neljänkymmenen vuoden aikana 100 ja 180 tapauksen välillä, viime vuodet luku on ollut noin 100 tapausta vuodessa.

Lähde: Kuolemansyytilasto 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Korpi (09)1734 3605, Mauno Huohvanainen (09)1734 3296, kuolemansyyt.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 4.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2007/ksyyt_2007_2008-12-04_tie_001.html