Koronavirustauti kuolemansyynä vuonna 2020

Miten Tilastokeskuksen ja THL:n tavat tilastoida koronakuolemia eroavat toisistaan?

Tilastokeskus ja THL tilastoivat koronaan liittyviä kuolemia eri tavalla. Tilastokeskuksen kuolemansyytilasto kootaan kuolintodistusten tiedoista. THL:n arvio koronavirukseen liittyvien kuolemien lukumäärästä perustuu tartuntatautirekisterin tietoihin.

Kuolintodistusten saapuminen Tilastokeskukseen kestää kauan, ja siksi kuolemansyytilasto julkaistaan pitkällä viiveellä. Vuoden 2020 kuolemansyytilasto julkaistiin 10.12.2021, ja vuoden 2021 kuolemansyytilasto julkaistaan vasta vuoden 2022 loppupuolella.

Koronavirustautiin liittyvät kuolemat kuolemansyytilaston mukaan

Vuonna 2020 koronavirustautiin eli covid-19-virusinfektioon kuoli Suomessa yhteensä 558 henkilöä. Joka sadas Suomessa tapahtunut kuolema oli koronavirustaudin aiheuttama.

Lisäksi koronavirustauti myötävaikutti 72 henkilön kuolemaan muuna kuin tilaston peruskuolemansyynä. Kuolintodistuksiin myötävaikuttaviksi kuolemansyiksi merkityt covid-19-virusinfektiot eivät lukeudu kuolemansyytilastossa koronataudin aiheuttamiin kuolemiin.

Kuolleiden ikä ja sukupuoli

 • Koronavirustautiin kuolleiden mediaani-ikä oli 84 vuotta.
 • Lähes 90 prosenttia koronavirustautiin kuolleista oli täyttänyt 70 vuotta.
 • Lähes 25 prosenttia koronavirustautiin kuolleista oli täyttänyt 90 vuotta.
 • Alle 65-vuotiaita kuoli 42.
 • Alle 20-vuotiaita ei kuollut virusinfektioon. Nuorin menehtynyt henkilö kuului ikäryhmään 20–24-vuotiaat.
 • Miehiä ja naisia kuoli lähes yhtä paljon: 282 miestä ja 276 naista.
 • Koronavirustautiin kuolleiden miesten mediaani-ikä oli 80 vuotta ja naisten 87 vuotta.
 • Kaikki alle 55-vuotiaana kuolleet olivat miehiä, ja alle 65-vuotiaana kuolleistakin lähes 90 prosenttia oli miehiä.

Nuoremmissa ikäryhmissä koronavirustautiin kuolleiden miesten osuus oli huomattavasti naisia suurempi. Vanhimmissa ikäryhmissä naisten osuus oli suurempi, mutta iäkkäissä ikäryhmissä on enemmän naisia kuin miehiä, sillä naiset elävät miehiä vanhemmiksi.

Kuolemien ajankohta

Yli kolmasosa vuoden 2020 koronaviruskuolemista kuolemista osui huhtikuulle, jolloin tautiin kuoli 200 henkilöä. Kesäkuukausina kuolleita oli vain muutamia, mutta loppuvuodesta kuolleiden määrä kääntyi taas kasvuun. Joulukuussa 2020 koronavirustautiin kuoli 158 henkilöä.

Kuolleet maakunnittain

Koronavirustautikuolemia oli vuonna 2020 eniten

 • Uudellamaalla (372)
 • Varsinais-Suomessa (27)
 • Pirkanmaalla (22)
 • Keski-Suomessa (22).

Keski-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla ei ollut yhtään koronavirustautikuolemaa. Asukaslukuun suhteutettu koronavirustautikuolleisuus oli suurinta Uudellamaalla.

Lisätietoa katsauksesta

Kaikkien kuolemien määrät 

Kuolemien määristä julkaistaan Tilastokeskuksessa kolmea eri tilastoa.

1. Vuositilasto. Kuolinluvuista julkaistaan vuosittaista tilastoa. Toisin kuin kuukausittaiset ja viikoittaiset ennakkotiedot, kuolleet-tilaston luvut eivät enää tarkennu vaan ne ovat lopullisia. 

2. Ennakollinen kuukausitilasto. Väestön ennakkotilastossa julkaistaan kuukausittain ennakolliset kuolleiden lukumäärät, jotka revisioituvat eli tarkentuvat tilaston julkistusten yhteydessä koko tilastovuoden ajalta.

3. Kokeellinen viikkotilasto. Tilastokeskus julkaisee koronavirusepidemian aikana tietoja kuolemien viikoittaisista määristä. Luvut ovat ennakollisia ja niitä tarkennetaan, kun tilastoaineisto täydentyy. Etenkin tuoreimpien viikkojen luvut ovat vaillinaisia. Taulukko päivitetään kerran kuussa samalla viikolla, jolloin julkaistaan väestön ennakkotilaston kuukausijulkistus. Taulukon päivitysviikonpäivä on torstai, mutta jos torstaille osuu arkipyhä, päivitys tehdään keskiviikkona.

Tietoja kuolleiden viikoittaisista määristä alettiin julkaista toukokuussa 2020 koronapandemian takia. Tietoja julkaistaan siihen asti, kun niille on koronapandemiasta aiheutuva tarve. Viikkotietojen julkaiseminen ei ole osa Tilastokeskuksen pysyvää tiedontuotantoa, ja siksi tiedot julkaistaan kokeellisten tilastojen tietokannassa.

Kuolemansyytilasto

Lisätietoja: kuolemansyyt@stat.fi