Koronavirustauti kuolemansyynä vuonna 2020

Tilastokeskus julkaisee vuoden 2020 lopulliset kuolemansyytilastot ja tiedot covid-19-virusinfektion aiheuttamista kuolemista vasta joulukuussa 2021. Tällä hetkellä tiedontarpeeseen vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisterin päivittäiset tiedot covid-19-tautiin liittyvistä kuolemista.

Miksi lopullisia tietoja ei vielä ole?

Tilastokeskus ja THL tilastoivat koronaan liittyviä kuolemia eri tavalla. Pitkä viive Tilastokeskuksen tietojen julkaisemisessa johtuu siitä, että kuolemansyytilasto kootaan kuolintodistusten tiedoista ja Tilastokeskuksesta puuttui toukokuussa 2021 vielä yli 2 300 viime vuoden kuolintodistusta.

Ennakkotietoja koronavirustautiin liittyvistä kuolemista

Tiedot ovat ennakollisia ja täydentyvät, kun Tilastokeskus saa vuoden 2020 puuttuvat kuolintodistukset.

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2020 covid-19-virusinfektioon eli koronavirustautiin menehtyi 534 henkeä ja lisäksi virus myötävaikutti 68 henkilön kuolemaan. Kaikista kuolemista koronavirustauti aiheutti joka sadannen kuoleman.

Kuolleiden ikä ja sukupuoli

  • Koronavirustautiin kuolleiden mediaani-ikä oli 84 vuotta.
  • Lähes 90 prosenttia koronavirustautiin kuolleista oli täyttänyt 70 vuotta.
  • Joka neljäs kuolleista oli täyttänyt 90 vuotta.
  • Alle 20-vuotiaita ei kuollut virusinfektioon.
  • 20–49-vuotiaita kuoli 8.
  • 50–59-vuotiaita kuoli 17.
  • 60–69-vuotiaita kuoli 35.

Koronavirustautiin kuoli suunnilleen yhtä paljon miehiä ja naisia, mutta alle 70-vuotiaissa miesten osuus oli huomattavasti suurempi. Useampi kuin neljä viidestä alle 70-vuotiaana kuolleesta oli mies.

Koronavirustautiin kuolleet iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2020 (ennakkotieto, tilanne 5.5.2021)

Ikä Yhteensä Miehet Naiset
Alle 70-v. 60 49 11
70–79 113 75 38
80–89 229 108 121
90– 132 38 94
Yhteensä 534 270 264

Ulkomaalaistaustaisten osuus kuolleista 

Koronavirusinfektioon kuolleista 5 prosenttia oli syntyperältään ulkomaalaistaustaisia, kun kaikkien kuolleiden kohdalla ulkomaalaistaustaisten osuus on 2 prosenttia. Alle 70-vuotiaana koronavirustautiin kuolleista kuitenkin 20 prosenttia oli ulkomaalaistaustaisia, vaikka kaikista alle 70 vuoden iässä kuolleista ulkomaalaistaustaisia oli vain 4 prosenttia.

Ulkomaalaistaustaisten osuus koronavirustautiin kuolleista ja kaikista kuolleista ikäryhmittäin vuonna 2020 (ennakkotieto, tilanne 5.5.2021)

Ikä Ulkomaalaistaustaisten osuus koronakuolemista (%) Ulkomaalaistaustaisten osuus kaikista kuolemista (%)
Alle 70-v. 20 4
70–79 4 1
80–89 2 1
90– 4 1
Yhteensä 5 2

Kuolemat kuukausittain

Kuukausittaisen tilaston mukaan covid-19-virusinfektion aiheuttamat kuolemat ajoittuivat lähinnä kevääseen ja loppuvuoteen. Kesäkuukausina kuolemia oli vain muutamia. Eniten kuolemia oli huhtikuussa, lähes 200, ja toiseksi eniten joulukuussa, yli 140. Joulukuun luku kuitenkin vielä täydentynee, sillä joulukuulta puuttuu yhä 12 prosenttia kuolintodistuksista. 

Kaikki kuolleet ja covid-19-koronavirukseen liittyvät kuolemat kuukausittain vuonna 2020 (ennakkotieto, tilanne 5.5.2021)

Kuukausi Kuolleita yhteensä Korona tilaston peruskuolemansyy Korona myötävaikuttava kuolemansyy Kuolintodistus puuttuu Tilastokeskuksesta
tammikuu 4 685 0 0 83
helmikuu 4 520 0 0 74
maaliskuu 4 885 21 0 68
huhtikuu 4 870 197 22 95
toukokuu 4 620 86 23 69
kesäkuu 4 353 9 2 83
heinäkuu 4 333 2 0 151
elokuu 4 367 5 1 174
syyskuu 4 502 9 2 312
lokakuu 4 663 14 0 278
marraskuu 4 609 50 5 354
joulukuu 5 063 141 13 616
yhteensä 55 470 534 68 2 357

Lue lisää uutisesta (12.5.2021).

Kaikkien kuolemien määrät 

Kuolemien määristä julkaistaan Tilastokeskuksessa kolmea eri tilastoa.

1. Vuositilasto. Kuolinluvuista julkaistaan vuosittaista tilastoa. Toisin kuin kuukausittaiset ja viikoittaiset ennakkotiedot, kuolleet-tilaston luvut eivät enää tarkennu vaan ne ovat lopullisia. 

2. Ennakollinen kuukausitilasto. Väestön ennakkotilastossa julkaistaan kuukausittain ennakolliset kuolleiden lukumäärät, jotka revisioituvat eli tarkentuvat tilaston julkistusten yhteydessä koko tilastovuoden ajalta.

3. Kokeellinen viikkotilasto. Tilastokeskus julkaisee koronavirusepidemian aikana kokeellista tilastoa kuolemien viikoittaisista määristä. Lukumäärät julkaistaan tietokantataulukossa kahden viikon viiveellä. Julkaistut luvut ovat vuoden 2021 osalta ennakollisia, ja niitä korjataan ylöspäin, kun tilaston pohjana olevat tiedot täydentyvät.

Kuolemansyytilasto

Lisätietoja: kuolemansyyt@stat.fi