References

Autier, Philippe, Mathieu Boniol, Carlo La Vecchia, Lars Vatten, Anna Gavin, Clarisse Héry, Mary Heanue (2010): Disparities in breast cancer mortality trends between 30 European countries: retrospective trend analysis of WHO mortality database. British Medical Journal 2010; 341:c3620.

Didkowska, Joanna, Marta Manczuk, Ann McNeill, John Powles, Witold Zatonski (2005): Lung cancer mortality at ages 35-54 in the European Union: ecological study of evolving tobacco epidemics. British Medical Journal 2005;331:189-191.

Eurostat.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_public_health/main_tables
Retrieved 17.10.2011.

Herttua, Kimmo (2010): The effects of the 2004 reduction in the price of alcohol on alcohol-related harm in Finland : A natural experiment based on register data. Finnish Yearbook of Population Research XLV 2010 Supplement. The Population Research Institute: Helsinki.

Korpi, Helena (2010): Lapsikuolleisuuden väheneminen ilmentää yhteiskunnan muutosta ja kehitystasoa. Hyvinvointikatsaus 2/2010.

Korpi, Helena (2011): Influenssaan kuolee 20–60 henkeä vuodessa. Hyvinvointikatsaus 2/2011.

National Institute for Health and Welfare; Valvira (2011): Alkoholijuomien kulutus. SVT.

Penttilä, Irmeli (2011): Viina tappaa työikäisiä. Hyvinvointikatsaus 2/2011.

Reunanen, Antti (2005): Verenkiertoelinten sairaudet. In Arpo Aromaa, Jussi Huttunen, Seppo Koskinen, Juha Teperi (eds.): Suomalaisten terveys. Duodecim, Stakes, KTL: Helsinki.

Syöpäjärjestöt.
www.cancer.fi
Retrieved 26.10.2011.

Teppo, Lyly (2005): Syöpätaudit. In Arpo Aromaa, Jussi Huttunen, Seppo Koskinen, Juha Teperi (eds.): Suomalaisten terveys. Duodecim, Stakes, KTL: Helsinki.

Tilastokeskus (1992): Kuolemansyyt 1991. SVT Terveys 1992:8. Tilastokeskus: Helsinki.

Tilastokeskus (1995): Kuolemansyyt 1993. SVT Terveys 1995:1. Tilastokeskus: Helsinki.

Tilastokeskus (1996): Kuolemansyyt 1994. SVT Terveys 1996:1. Tilastokeskus: Helsinki.

Tilastokeskus (2010): Kuolemansyyt 2008. SVT Terveys 2010. Tilastokeskus: Helsinki.

Tilastokeskus ja Liikenneturva (2011): Tieliikenneonnettomuudet 2010. SVT Liikenne ja matkailu 2011.

Tilastokeskus: Helsinki. Tilastollinen päätoimisto (1939): Kuolemansyyt vuosina 1936–1937. SVT VI:90. Tilastollinen päätoimisto: Helsinki.

Tilastollinen päätoimisto (1950): Kuolemansyyt vuosina 1941–1945. SVT VI B:102. Tilastollinen päätoimisto: Helsinki.

Tilastollinen päätoimisto (1958): Kuolemansyyt 1951–1955. SVT VI B:113. Tilastollinen päätoimisto: Helsinki.

Turpeinen, Oiva (1997): Kuolinsyyt. In Turpeinen, Oiva, Timo Herranen ja Kai Hoffman: Helsingin historia vuodesta 1945. 1: Väestö – Kaupunkisuunnittelu ja asuminen – Elinkeinot. Helsingin kaupunki: Helsinki.


Source: Causes of death, Statistics Finland

Inquiries: Marja-Liisa Helminen (09) 1734 3273, Helena Korpi (09) 1734 3605, Irmeli Penttilä (09) 1734 3253, kuolemansyyt@stat.fi

Director in charge: Jari Tarkoma


Updated 16.12.2011

Referencing instructions:

Official Statistics of Finland (OSF): Causes of death [e-publication].
ISSN=1799-5078. 2010, References . Helsinki: Statistics Finland [referred: 20.1.2020].
Access method: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2010/ksyyt_2010_2011-12-16_kat_008_en.html