Liitetaulukko 2. Tapaturmissa kuolleet ulkoisen syyn ja päihtymyksen mukaan 2018

Ulkoinen syy Tapaturmissa kuolleet, yhteensä





Päihtyneenä tapaturmissa kuolleet
Tapaturmaisesti kuolleista päihtyneitä,
%
Päihtyneenä kuolleet, yhteensä

Alkoholi-
päihtyneet



Alkoholi- ja huume/lääke-
päihtyneet
Huume/lääke-
päihtyneet


Tapaturmat yhteensä (pl. myrkytykset) 2 082 331 290 19 22 15,9
Liikennetapaturmat (pl. vesiliikenteen hukkumiset) 243 46 36 2 8 18,9
Kaatuminen, putoaminen 1 237 88 82 2 4 7,1
Hukkuminen (ml. vesiliikenne) 164 74 66 5 3 45,1
Ruokaan tukehtuminen (W79) 65 25 21 3 1 38,5
Saunakuolemat (W92) 51 24 24 0 0 47,1
Tulipalo (X00–X09) 46 23 19 4 0 50,0
Kylmyys (X31) 70 29 25 2 2 41,4
Muu tapaturma 206 22 17 1 4 10,7

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kati Taskinen 029 551 3648, Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 16.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2018, Liitetaulukko 2. Tapaturmissa kuolleet ulkoisen syyn ja päihtymyksen mukaan 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2018/ksyyt_2018_2019-12-16_tau_004_fi.html