Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Alkoholin käytön aiheuttamat kuolemat lähes edellisvuoden tasolla

Alkoholin käytön aiheuttamat kuolemat kääntyivät vuonna 2018 lievään kasvuun. Sen sijaan vuonna 2019 kuolleiden määrä pysyi lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vuonna 2019 alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi 1 718 henkeä, joista miehiä oli 1 306 ja naisia 412. Lisäystä edellisvuoteen oli 35 henkeä.

Suurin osa alkoholikuolemista aiheutuu alkoholin pitkäaikaiseen käyttöön liittyvistä sairauksista, kuten maksa- ja sydänsairauksista. Alkoholiperäisen kuolleisuuden muutokset ovat seuranneet alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kehitystä (kuvio 7).

Alkoholin aiheuttamiin syihin kuoli 3 prosenttia kaikista kuolleista. Vuonna 2019 yli puolet alkoholikuolemista johtui alkoholin käytön aiheuttamista maksasairauksista. Niiden aiheuttamat kuolemat lisääntyivät edellisvuodesta. Sen sijaan alkoholimyrkytysten määrä väheni edellisvuodesta. Alkoholimyrkytysten osuus oli 12 prosenttia kaikista alkoholin aiheuttamista kuolemista.

Kuvio 7. Ikävakioitu kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin sekä alkoholin kokonaiskulutus 1971–2019

Kuvio 7. Ikävakioitu kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin sekä alkoholin kokonaiskulutus 1971–2019

Miesten kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin on selvästi yleisempää kuin naisten (kuvio 8). Miesten kuolleisuus on myös seurannut tarkemmin alkoholin kokonaiskulutuksen muutoksia kuin naisten. Vuonna 2019 miesten ikävakioitukuolleisuus alkoholin aiheuttamiin syihin kasvoi 1 prosentilla ja naisten vastaavasti väheni 1 prosentilla vuoteen 2018 verrattuna. Vuosina 2017–2019 alkoholin käytön aiheuttama ikävakioitu kuolleisuus kasvoi yhteensä 9 prosenttia, miehillä 11 prosenttia ja naisilla 3 prosenttia.

Alkoholiperäisiin syihin kuolleista enää hieman yli puolet oli työikäisiä. Kymmenen viime vuoden aikana 65 vuotta täyttäneiden osuus kuolleista on kasvanut tuntuvasti. Heidän osuutensa alkoholisyihin kuolleista on kymmenessä vuodessa noussut 21 prosentista 42 prosenttiin. Vuonna 2018 alkoholiperäisiin syihin kuolleiden keski-ikä oli miehillä 63 vuotta ja naisilla 62 vuotta.

Kuvio 8. Ikävakioitu kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin sukupuolen mukaan 1971–2019

Kuvio 8. Ikävakioitu kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin sukupuolen mukaan 1971–2019

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Kati Taskinen 029 551 3648, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 14.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2019, 4. Alkoholin käytön aiheuttamat kuolemat lähes edellisvuoden tasolla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2019/ksyyt_2019_2020-12-14_kat_004_fi.html