Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

8. Tapaturmat merkittävä kuolemansyy 1–14-vuotialla vuonna 2019

Alle vuoden ikäisiä kuoli vuoden 2019 aikana 95 lasta, kun edellisvuonna heitä menehtyi 99 ja kymmenen vuotta aiemmin 160. Vuonna 2019 alle 1-vuotiaiden kuolleisuus eli imeväiskuolleisuus oli 2,1 lasta tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden (kuvio 13). Ensimmäisen elinvuoden aikana kuolleista lapsista yli puolet menehtyi ensimmäisen elinviikon aikana ja kaksi kolmasosaa neljän ensimmäisen elinviikon aikana.

Yleisimmät alle 1-vuotiaiden kuolemansyyt olivat perinataalisyyt ja synnynnäiset epämuodostumat (taulukko 4), kun taas 1–11-kuukauden ikäisillä lapsilla kätkytkuolema oli synnynnäisten epämuodostumien lisäksi merkittävä kuolemansyy. Vuonna 2019 kätkytkuolemia tapahtui 12, mikä oli kuusi enemmän kuin vuonna 2018. Sen sijaan tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemansyyt ovat harvinaisia. Niihin on viimeisen kymmenen vuoden aikana kuollut vuosittain keskimäärin kolme alle 1-vuoden ikäistä lasta.

Vuonna 2019 kuolleena syntyneitä oli 126, mikä oli kymmenen vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolleena syntyneiden määrä on vähentynyt selvästi 1990-luvulta. Vielä 1990-luvun alussa kuolleena syntyneitä oli yli 300 vuodessa. Kuolleena syntyneitä sekä ensimmäisen viikon aikana kuolleita (eli perinataalikuolleisuus) oli 3,9 lasta tuhatta syntynyttä kohden.

Vuonna 2019 menehtyi 1–14-vuotiaita lapsia 70, mikä on lähes saman verran kuin edellisenä vuonna. Määrä vastaa noin 8 kuolemaa 100 000 lasta kohden. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kuolleiden lasten määrä on puolittunut. Erityisesti kasvaimien ja synnynnäisten epämuodostumien sekä liikennetapaturmien aiheuttamia kuolemia tapahtuu lapsille selvästi vähemmän kuin aiemmin. Myönteinen kehitys näyttää kuitenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana hidastuneen. Vuonna 2019 tapaturmaisesti kuolleita 1–14-vuotiaita lapsia oli 16, mikä oli yhdeksän enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta lähes saman verran kuin viisi vuotta sitten. Vuonna 2019 lasten yleisimmät kuolemansyyt olivat tapaturmat (erityisesti hukkumiset) sekä syövät.

Vuonna 2019 äitiyskuolemia oli viisi eli äitiyskuolleisuus oli 11 kuollutta 100 000 elävänä syntynyttä lasta kohden. Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 2–3 naista on menehtynyt vuosittain raskauteen tai synnytykseen liittyviin syihin.

Lisätietoa kuolleisuudesta imeväis- ja perinataalikaudella on liitetaulukossa 3. Tarkempaa tietoa alle 1-vuotiaiden ja 1–14-vuotiaiden kuolemansyistä on tietokantatauluissa.

Kuvio 13. Alle 1-vuotiaiden lasten kuolleisuus 1992–2019

Kuvio 13. Alle 1-vuotiaiden lasten kuolleisuus 1992–2019

Taulukko 4. Alle 1-vuotiaiden kuolemansyyt 2000, 2005, 2010, 2018 ja 2019

  2000 2005 2010 2018 2019
Kuolleita yhteensä 205 179 138 99 95
Eräät perinataalikauden aikana alkaneet tilat (P00-P96) 84 77 58 46 36
Synnynäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99) 78 61 40 23 32
Kätkytkuolemat (R95) 18 19 17 6 12
Hengitys- ja verenkiertoelinten sairaudet (J00-J99, I00-I99) 4 5 5 3 2
Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90) 5 6 3 8 5
Muut sairaudet ja tuntemattomat 13 9 11 12 6
Tapaturma ja väkivalta (V01-Y89) 3 2 4 1 2

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Kati Taskinen 029 551 3648, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 14.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2019, 8. Tapaturmat merkittävä kuolemansyy 1–14-vuotialla vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2019/ksyyt_2019_2020-12-14_kat_008_fi.html