Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Itsemurhia aiempaa vähemmän

Vuonna 2020 itsemurhia tehtiin 717, mikä on 29 vähemmän kuin vuonna 2019. Itsemurhien määrä on laskenut suhteellisen tasaisesti vuodesta 1990, jolloin Suomessa tehtiin yli 1 500 itsemurhaa. Itsemurhien määrässä oli pientä kasvua vuosina 2016–2017, jonka jälkeen itsemurhien määrä on taas vähentynyt.

Miesten itsemurhakuolleisuus on suurempaa kuin naisten. Miesten osuus itsemurhan tehneistä on lähes kolme neljäsosaa. Vuonna 2020 itsemurhakuolleisuus eli itsemurhien määrä vuodessa 100 000 asukasta kohden oli 13, miehillä 19 ja naisilla 7 (kuvio 14).

Vuonna 2020 miesten itsemurhakuolleisuus pieneni 7 prosenttia edellisvuodesta. Sitä vastoin naisten itsemurhakuolleisuus kasvoi 5 prosenttia. Naisten tekemien itsemurhien määrä kasvoi edellisvuodesta 179:stä 188:een. Itsemurhan tehneiden keski-ikä (mediaani) oli vuonna 2020 naisilla 44 vuotta ja miehillä 46 vuotta.

Alle 25-vuotiaita itsemurhan tehneissä oli 85 nuorta (v. 2019:109), mikä on kaikista itsemurhan tehneistä 12 prosenttia. Naisten osuus oli yli kolmannes. Itsemurhat ovat nuorilla keskeinen kuolemansyy. Nuorilla 15–24-vuotiailla itsemurhien osuus kaikista kuolemansyistä oli 26 prosenttia. Muita ikäryhmiä suurempi itsemurhien osuus johtuu osin siitä, että nuorten kuolleisuus muihin kuolemansyihin on vähäistä.

Nuorten itsemurhakuolleisuus on Suomessa eurooppalaisittain verrattuna korkeaa. Sitä vastoin 65 vuotta täyttäneiden itsemurhakuolleisuus ei ole viime vuosina poikennut EU-maiden keskiarvosta. Suomessa joka viides vuonna 2020 itsemurhan tehnyt oli täyttänyt 65 vuotta.

Itsemurhan tehneiden keski-ikä (mediaani) oli vuonna 2020 naisilla 44 vuotta ja miehillä 46 vuotta. Itsemurhien osuus kaikista kuolemansyistä oli prosentin verran.

Kuvio 14. Itsemurhakuolleisuus 1971–2020

Kuvio 14. Itsemurhakuolleisuus 1971–2020

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Kati Taskinen 029 551 3648, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 10.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2020, 7. Itsemurhia aiempaa vähemmän . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2020/ksyyt_2020_2021-12-10_kat_007_fi.html