Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Nettokostnader efter landskap 2017 1)

  Kommuner
Nettokostnader för social- och hälsovården,
mn €
Nettokostnader för social- och hälsovården,
euro per invånare
Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet,
mn €
Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet,
euro per invånare
Hela landet
17 789 3 227 10 605 1 924
Nyland 4 716 2 849 3 381 2 042
Egentliga Finland 1 553 3 251 882 1 846
Satakunta
749 3 397 383 1 736
Egentliga Tavastland
568 3 290 297 1 718
Birkaland
1 621 3 166 985 1 924
Päijänne-Tavastland
654 3 252 348 1 730
Kymmenedalen
645 3 675 329 1 877
Södra Karelen
452 3 483 217 1 669
Södra Savolax
578 3 930 249 1 691
Norra Savolax
906 3 671 449 1 821
Norra Karelen
580 3 561 286 1 754
Mellersta Finland
907 3 286 495 1 795
Södra Österbotten
666 3 487 358 1 874
Österbotten
589 3 254 397 2 191
Mellersta Österbotten
236 3 425 136 1 974
Norra Österbotten
1 330 3 228 832 2 019
Kajanaland
297 4 013 167 2 265
Lappland
690 3 851 344 1 919
Åland
2)
52 1 747 71 2 418
1) Befolkningsmängd 31.12.2017.
2) För hälsovården på Åland ansvarar Ålands landskapsregering.

Källa: Kommunekonomi 2017. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2017, Tabellbilaga 1. Nettokostnader efter landskap 2017 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2017/kta_2017_2018-09-21_tau_001_sv.html