Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Figurbilaga 1. Egenanskaffningsutgifter för investeringar, nettoinvesteringar och årsbidrag i kommunerna 2008–2018*

Figurbilaga 1. Egenanskaffningsutgifter för investeringar, nettoinvesteringar och årsbidrag i kommunerna 2008–2018*
*) Uppgifterna från år 2018 är preliminära. Egenanskaffningsutgifter för investeringar är skillnaden mellan investeringsutgifter och finansieringsandelar. Nettoinvesteringar är skillnaden mellan egenanskaffningsutgifter för investeringar och försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva.

Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunekonomi 2018. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2018, Figurbilaga 1. Egenanskaffningsutgifter för investeringar, nettoinvesteringar och årsbidrag i kommunerna 2008–2018* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2018/kta_2018_2019-05-31_kuv_001_sv.html