Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Tietoja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä 2018*, miljoonaa euroa 1)

  Kunnat
Kuntayhtymät
2018
Muutos, %
2018
Muutos, %
Toimintatuotot
yhteensä
7 534 4,8 15 443 7,6
Myyntituotot 3 353 11,8 14 239 6,9
Maksutuotot 1 640 -4,7 680 9,2
Tuet ja avustukset 502 0,4 276 28,7
Muut toimintatuotot 2 040 3,7 248 22,5
Toimintakulut yhteensä 37 086 3,4 14 780 8,6
Henkilöstökulut yhteensä 13 663 1,0 6 942 4,1
Palvelujen ostot 18 369 5,8 5 201 16,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 851 -0,2 1 835 5,7
Avustukset 2 003 0,8 234 13,5
Muut toimintakulut 1 200 6,7 568 7,4
Toimintakate +/- -29 240 3,5 672 -10,9
Verotulot yhteensä 22 428 -0,5    
Kunnan tulovero 18 758 -0,9    
Osuus yhteisöveron tuotosta 1 876 -1,2    
Muut verotulot (sis. kiinteistöverotulot) 1 794 4,1    
Valtionosuudet 8 496 -0,5    
Rahoitustuotot ja -kulut +/- 391 -13,7 -82 1,2
Vuosikate +/- 2 075 -36,8 591 -12,3
Poistot ja arvonalentumiset 2 203 -0,1 616 1,1
Nettoinvestoinnit 2 798 17,2 1 038 -1,5
Rahavarat 31.12. 4 923 -5,9 1 113 -4,9
Lainakanta 31.12. 16 771 3,7 3 881 12,0
*Ennakkotiedot
1) Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntataloustilasto 2018, ennakolliset tilinpäätöstiedot. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. 2018, Liitetaulukko 1. Tietoja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä 2018*, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kta/2018/kta_2018_2019-05-31_tau_001_fi.html