Suomen virallinen tilasto

Kuntatalous

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset kasvoivat vuonna 2019 lähes miljardin vuoden takaisesta
4.9.2020
Vuoden 2019 kuntataloustilaston tiedot kertovat kuntien käyttötalouden nettokustannusten kasvaneen 32,8 miljardin euron suuruisiksi. Eritoten kasvua oli sosiaali- ja terveystoiminnan sekä opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannuksissa. Sosiaali- ja terveystoimintaan kirjatut nettomääräiset kustannukset kasvoivat vuoden takaisesta 5,1 prosenttia 19,2 miljardiin euroon. Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannukset kasvoivat puolestaan 4,0 prosenttia ja olivat täten 11,5 miljardin euron suuruiset. Tilastokeskuksen kuntatalouden tilastointia varten kerättiin tietoja kaikilta Suomen 311 kunnalta ja kaikilta 139 kuntayhtymältä.

Kuvaus: Kuntataloustilasto kuvaa tietoja kuntien ja kuntayhtymien tuotoista ja kuluista, investoinneista, rahoituksesta, varoista ja veloista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, kuntatalous, kunnallistalous, kunnat, kuntayhtymät, menot, investoinnit, käyttötalous, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, tulot, verotulot.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kuntataloustilaston vuoden 2015 ja 2016 tietoja on korjattu
3.11.2017
Tilastokeskus on korjannut tilastovuoden 2015 kuntataloustilaston julkistusta kuntayhtymien osalta.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kta/index.html