Suomen virallinen tilasto

Kuntatalous

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset jatkoivat kasvuaan vuonna 2020
10.9.2021
Tilastokeskuksen kuntataloustilaston tiedot osoittavat kuntien käyttötalouden nettokustannusten kasvaneen 2,9 prosenttia 33,8 miljardiin euroon vuonna 2020. Kasvuun vaikutti pääosin sosiaali- ja terveystoimintaan kohdistuvien nettokustannusten edellisvuotta suurempi määrä. Sosiaali- ja terveystoiminnan nettomääräiset kustannukset toteutuivat 4,2 prosenttia vuotta aiempaa suurempina, ja ne olivat yhteensä 20,0 miljardia euroa. Kuntatalouden tilastointia varten kerättiin tietoja kaikilta Suomen 310 kunnalta ja kaikilta 136 kuntayhtymältä.

Kuvaus: Kuntataloustilasto kuvaa tietoja kuntien ja kuntayhtymien tuotoista ja kuluista, investoinneista, rahoituksesta, varoista ja veloista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, kuntatalous, kunnallistalous, kunnat, kuntayhtymät, menot, investoinnit, käyttötalous, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, tulot, verotulot.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kuntatalouden neljännesvuositiedot julkaistu ensimmäistä kertaa Tutkikuntia.fi-palvelussa
28.5.2021
Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu neljännesvuositietojen osalta siirtyi Tilastokeskukselta Valtiokonttorille alkuvuodesta 2021.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kta/index.html