Suomen virallinen tilasto

Kuntatalous

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset kasvuun vuonna 2018
20.9.2019
Tilastokeskuksen kuntataloustilaston tiedot osoittavat kuntien käyttötalouden nettokustannusten kasvaneen 31,4 miljardiin euroon vuonna 2018. Muutokseen vaikuttivat erityisesti sekä sosiaali- ja terveystoiminnan että opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannusten muodostuminen edellisvuotta suuremmiksi. Sosiaali- ja terveystoimintaan kohdistuneet nettokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 2,9 prosenttia ja olivat yhteensä 18,3 miljardia euroa. Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettomääräiset kustannukset kasvoivat 3,9 prosenttia ja olivat siten 11,0 miljardin euron suuruiset. Tilastointia varten kerättiin tietoja kaikilta Suomen 311 kunnalta ja kaikilta 140 kuntayhtymältä.

Seuraava julkistus:
29.5.2020

Kuvaus: Kuntataloustilasto kuvaa tietoja kuntien ja kuntayhtymien tuotoista ja kuluista, investoinneista, rahoituksesta, varoista ja veloista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, kuntatalous, kunnallistalous, kunnat, kuntayhtymät, menot, investoinnit, käyttötalous, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, tulot, verotulot.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kuntataloustilaston vuoden 2015 ja 2016 tietoja on korjattu
3.11.2017
Tilastokeskus on korjannut tilastovuoden 2015 kuntataloustilaston julkistusta kuntayhtymien osalta.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kta/index.html