Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2018*, miljoner euro 1)

  Kommuner Samkommuner
2018
Förändring, %
2018
Förändring, %
Verksamhetens intäkter
totalt
7 534 4,8 15 443 7,6
Försäljningsintäkter 3 353 11,8 14 239 6,9
Avgiftsintäkter 1 640 -4,7 680 9,2
Understöd och bidrag 502 0,4 276 28,7
Övriga verksamhetsintäkter 2 040 3,7 248 22,5
Verksamhetens kostnader totalt
37 086 3,4 14 780 8,6
Personalkostnader totalt 13 663 1,0 6 942 4,1
Köp av tjänster 18 369 5,8 5 201 16,3
Material, förnödenheter och varor 1 851 -0,2 1 835 5,7
Understöd 2 003 0,8 234 13,5
Övriga verksamhetskostnader
1 200 6,7 568 7,4
Verksamhetsbidrag +/- -29 240 3,5 672 -10,9
Skatteinkomster totalt
22 428 -0,5    
Kommunens inkomstskatt
18 758 -0,9    
Andel av samfundsskattens
avkastning
1 876 -1,2    
Övriga skatteinkomster (inkl. fastighetsskatt) 1 794 4,1    
Statsandelar
8 496 -0,5    
Finansiella intäkter och kostnader +/- 391 -13,7 -82 1,2
Årsbidrag +/- 2 075 -36,8 591 -12,3
Avskrivningar och nedskrivningar
2 203 -0,1 616 1,1
Nettoinvesteringar
2 798 17,2 1 038 -1,5
Likvida medel 31.12 4 923 -5,9 1 113 -4,9
Lånestock 31.12
16 771 3,7 3 881 12,0
*Förhandsuppgifter
1) Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunekonomi 2018. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2018, Tabellbilaga 1. Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2018*, miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2018/kta_2018_2019-05-31_tau_001_sv.html