Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Nyckeltal efter landskap 2018* 1)

  Kommunernas årsbidrag, euro per invånare
Kommunernas lånestock, euro per invånare
Kommunkoncernernas lånestock, euro per invånare
2018
Förändring, %

2018
Förändring, %

2018
Förändring, %

Hela landet
376 -36,9 3 039 3,6 6 537 3,8
Nyland 723 -19,7 2 638 -1,5 7 893 1,0
Egentliga Finland 113 -68,0 3 161 8,3 5 336 6,3
Satakunta
152 -70,0 2 234 7,5 4 221 8,6
Egentliga Tavastland
263 -38,1 3 221 2,6 5 127 -1,2
Birkaland
248 -45,3 2 732 11,4 5 557 12,7
Päijänne-Tavastland
368 -29,5 4 966 4,2 7 228 4,1
Kymmenedalen
104 -75,9 3 975 10,2 6 640 3,4
Södra Karelen
267 -43,6 2 537 -0,7 6 285 1,8
Södra Savolax
166 -67,2 3 530 8,5 7 027 4,7
Norra Savolax
294 -38,9 2 972 5,2 7 209 2,4
Norra Karelen
360 -39,6 2 288 1,3 4 907 1,2
Mellersta Finland
322 -35,5 2 840 -3,8 7 020 6,0
Södra Österbotten
238 -51,4 3 851 5,7 7 268 6,1
Österbotten
258 -42,7 3 477 6,3 6 187 6,7
Mellersta Österbotten
215 -45,2 4 668 -5,2 8 497 -5,6
Norra Österbotten
243 -53,3 3 659 5,8 5 150 4,5
Kajanaland
8 -98,0 3 253 4,3 7 948 16,3
Lappland
115 -72,4 2 978 11,4 4 889 5,5
Åland
341 -49,3 1 387 -8,3 2 758 -7,7
*Förhandsuppgifter
   
1) Som befolkningsuppgift har man varje statistikår använt folkmängden per 31.12. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunekonomi 2018. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2018, Tabellbilaga 2. Nyckeltal efter landskap 2018* 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2018/kta_2018_2019-05-31_tau_002_sv.html