Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Nettokostnader efter landskap 2018 1)

  Kommuner
Nettokostnader för social- och hälsovården,
mn €
Nettokostnader för social- och hälsovården,
euro per invånare
Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet,
mn €
Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet,
euro per invånare
Hela landet
18 311 3 318 11 014 1 996
Nyland 4 827 2 889 3 550 2 125
Egentliga Finland 1 607 3 357 907 1 895
Satakunta
779 3 565 394 1 801
Egentliga Tavastland
579 3 377 301 1 758
Birkaland
1 678 3 258 1 027 1 994
Päijänne-Tavastland
675 3 366 358 1 783
Kymmenedalen
678 3 912 336 1 940
Södra Karelen
455 3 537 220 1 709
Södra Savolax
597 4 128 252 1 740
Norra Savolax
925 3 767 466 1 897
Norra Karelen
579 3 570 295 1 817
Mellersta Finland
919 3 334 507 1 842
Södra Österbotten
687 3 619 370 1 949
Österbotten
618 3 418 409 2 263
Mellersta Österbotten
246 3 598 138 2 018
Norra Österbotten
1 364 3 308 881 2 138
Kajanaland
317 4 341 171 2 340
Lappland
726 4 066 357 2 001
Åland
2)
54 1 824 74 2 474
1) Befolkningsmängd 31.12.2018.
2) För hälsovården på Åland ansvarar Ålands landskapsregering.

Källa: Kommunekonomi 2018. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2018, Tabellbilaga 1. Nettokostnader efter landskap 2018 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2018/kta_2018_2019-09-20_tau_001_sv.html