Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, november

Konjunkturindikator för produktionen 2019, januari

2019
januari
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik