Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, maj

Konjunkturindikator för produktionen 2019, april

2019
april
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik