Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, april

Konjunkturindikator för produktionen 2020, maj

2020
maj
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik