Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 15.8.2007

Ennakkotieto: Kuntien toimintamenot kasvoivat 4 prosenttia tammi-kesäkuussa 2007

Kuntien yhteenlasketut vuosikatteet kasvoivat 50 prosenttia tammi-kesäkuussa 2007 edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta toimintakatteen heikkenemisestä huolimatta, kun verotulot ja valtionosuudet jatkoivat kasvuaan. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilaston ennakkotiedoista.

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2007 tammi-kesäkuussa 4 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot lisääntyivät 3 prosenttia. Palvelujen ostot olivat 5 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 3 prosenttia ja maksetut avustukset 3 prosenttia.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 4 prosenttia vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla edellisvuodesta.

Kuntien verotulot kasvoivat 9 prosenttia tammi-kesäkuussa edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 6 prosenttia. Toimintakatteen 4 prosentin heikkenemisestä huolimatta kuntien yhteenlasketut vuosikatteet kasvoivat 50 prosenttia vuoden 2006 vastaavaan aikaan verrattuna.

Vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla kuntien investointimenot yhteensä kasvoivat 51 prosenttia edellisestä vuodesta. Investointitulot kasvoivat 7 prosenttia.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2007 kesäkuun lopussa 4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 kesäkuun lopussa.

Ennakkotilaston tiedot perustuvat neljännesvuositilaston 2. neljänneksen osin vielä epätäydelliseen aineistoon. Otoksen 55 kunnasta tilastossa on mukana 53 kuntaa. Täydennetyt ja tarkistetut 2. neljänneksen tiedot julkaistaan 28.8.2007, klo 9.00.

Ennakollisia kuntien talouden neljännesvuositietoja (ei sisällä kuntien liikelaitoksia), 1.- 2. neljännes 2007

  1.-2. neljännes
2007
milj. €
1.-2. neljännes
2006
milj. €
Muutos, %
1-2/2006 -
1-2/2007
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 3 176 3051 4,1
+Valmistus omaan käyttöön ja
   valmistevarastojen muutos
72 44 63,6
-Toimintamenot 13 704 13 133 4,3
siitä: Palkat ja palkkiot 4 230 4 096 3,3
         Palvelujen ostot 5 421 5 160 5,1
         Aineet, tarvikkeet ja tavarat 743 719 3,3
         Avustukset 954 931 2,5
=Toimintakate (+ tai -) -10 456 -10 037 4,2
+Verotulot 8 588 7 902 8,7
+Valtionosuudet 2 933 2 772 5,8
+Rahoitustulot 321 300 7,0
-Rahoitusmenot 130 102 27,5
=Vuosikate (+ tai -) 1 255 835 50,3
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 1 031 682 51,2
Investointitulot yhteensä 267 250 6,8
Lainat:      
Lainakanta, 30.6. 7 393 7 111 4,0

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Suomen kuntien talouden kehitystä koko maassa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia.

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 2. neljännes 2007, ennakkotietoja. Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkistukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 15.8.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 2. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2007/02/ktn_2007_02_2007-08-15_tie_001.html