Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, augusti

Lönesummaindex 2021, juli

2021
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik