Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2022, januari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-09-14)
A-X Hela ekonomin 02/2021 1,4 1,5 0,1
03/2021 1,2 1,1 -0,1
04/2021 5,9 5,7 -0,2
05/2021 9,8 9,5 -0,3
06/2021 9,9 9,9 0,0
B-E Total industri 02/2021 3,0 3,1 0,1
03/2021 4,2 4,2 0,0
04/2021 5,8 5,9 0,1
05/2021 8,4 8,3 -0,1
06/2021 7,4 7,5 0,1
F Byggverksamhet 02/2021 -1,1 -1,3 -0,2
03/2021 1,1 0,9 -0,2
04/2021 3,7 3,4 -0,3
05/2021 7,5 6,8 -0,7
06/2021 6,6 6,8 0,2
G Handel 02/2021 1,6 1,5 -0,1
03/2021 4,7 4,4 -0,3
04/2021 4,8 4,6 -0,2
05/2021 12,2 11,9 -0,3
06/2021 10,9 10,9 0,0
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 02/2021 -2,3 -2,1 0,2
03/2021 -3,3 -3,5 -0,2
04/2021 5,5 5,3 -0,2
05/2021 14,5 14,0 -0,5
06/2021 13,1 13,1 0,0
K Finans- och försäkringsverksamhet 02/2021 4,9 4,9 0,0
03/2021 -1,6 -1,7 -0,1
04/2021 7,4 7,2 -0,2
05/2021 3,8 3,8 0,0
06/2021 2,9 2,7 -0,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 02/2021 2,0 2,0 0,0
03/2021 1,7 2,0 0,3
04/2021 8,5 8,3 -0,2
05/2021 11,9 11,7 -0,2
06/2021 13,6 14,0 0,4
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 02/2021 4,2 4,8 0,6
03/2021 -0,2 -0,2 0,0
04/2021 11,5 11,6 0,1
05/2021 17,3 16,8 -0,5
06/2021 13,0 13,2 0,2
OPQ Offentlig sektor 02/2021 4,5 4,8 0,3
03/2021 3,5 3,5 0,0
04/2021 6,0 6,1 0,1
05/2021 4,7 4,7 0,0
06/2021 9,0 9,0 0,0
Privat sektor 02/2021 0,6 0,7 0,1
03/2021 1,2 1,1 -0,1
04/2021 5,9 5,9 0,0
05/2021 12,3 11,9 -0,4
06/2021 11,0 11,0 0,0
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2017 0,2 0,3
2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
Industri (BCDE) 2017 0,1 0,1
2018 -0,1 0,1
2019 0,1 0,1
Byggverksamhet (F) 2017 0,3 0,5
2018 0,1 0,4
2019 0,1 0,1
Handel (G) 2017 -0,7 0,7
2018 -0,2 0,3
2019 0,0 0,1
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2017 0,2 0,3
2018 -0,1 0,5
2019 0,2 0,2
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2017 -0,2 0,4
2018 -0,2 0,6
2019 0,0 0,2
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2017 1,5 1,5
2018 0,6 0,7
2019 0,5 0,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2017 0,0 0,4
2018 1,2 1,3
2019 0,7 0,7
Offentlig sektor (OPQ) 2017 0,0 0,3
2018 0,3 0,3
2019 0,2 0,2
Privat sektor 2017 0,1 0,3
2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palkkasumma@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2021, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/07/ktps_2021_07_2021-09-14_rev_001_sv.html