Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.9.2011

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken ökade under april–juni 2011

Under andra kvartalet 2011 ökade den lastbilstransporterade godsmängden inom inrikes vägtrafiken med 3 procent jämfört med motsvarande period år 2010. Under april–juni 2011 transporterades sammanlagt 82 miljoner ton gods med lastbilar. Jordmaterial transporterades 22 procent mer och annat än jordmaterial 8 procent mindre än under april–juni 2010.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken. Fr.o.m. början av 2011 har metoden i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken ändrats. Uppgifterna för år 2010 har omräknats enligt den nya metoden. Uppgifterna är inte jämförbara med tidigare publicerade uppgifter.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under andra kvartalet 2011 var transportarbetet för lastbilarna sammanlagt 6 293 miljoner tonkilometer, av vilket 462 miljoner tonkilometer inom den privata trafiken och 5 831 miljoner tonkilometer inom den yrkesmässiga trafiken. Transportarbetet ökade med en procent från motsvarande period år 2010.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis av innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2/2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Simonaho (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 23.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2011/02/kttav_2011_02_2011-09-23_tie_001_sv.html