Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/tau_sv.html