Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Valdeltagandet efter kön och valkrets i kommunalvalen 1976–2012, %

Korrigerad 19.3.2014 . De korrigerade siffror är markerade med rött. I kommunalvalet 2012 anfördes flera besvär hos förvaltningsdomstolarna och valresultatet har ändrats genom deras beslut (även fel i källmaterialet har korrigerats).
Valkrets 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
FASTA
FINLAND
78,5 78,1 74,0 70,5 70,9 61,3 55,9 58,6 61,2 58,3
Kvinnor 78,5 78,0 74,3 71,9 72,1 62,8 57,7 60,7 63,0 59,8
Män 78,6 78,2 73,7 69,0 69,6 59,8 53,9 56,4 59,3 56,7
HELSINGFORS 74,6 72,1 66,3 63,3 66,4 58,1 50,9 57,1 58,9 57,4
Kvinnor 75,0 72,8 67,1 64,9 68,0 59,8 53,3 59,5 60,6 59,3
Män 73,9 71,1 65,2 61,2 64,3 55,9 48,1 54,2 56,8 55,2
NYLAND 77,4 76,6 71,6 67,3 69,5 59,9 53,3 57,7 59,4 57,1
Kvinnor 77,6 76,7 72,0 69,3 71,2 61,4 55,3 59,8 61,3 58,9
Män 77,3 76,4 71,2 65,2 67,7 58,2 51,1 55,3 57,5 55,1
EGENTLIGA
FINLAND
78,8 79,2 75,4 73,3 73,4 63,4 56,9 60,0 62,5 59,1
Kvinnor 78,8 79,1 75,3 75,1 74,6 64,4 58,1 61,5 64,1 60,1
Män 78,8 79,3 75,6 71,4 72,1 62,3 55,5 58,5 60,9 58,0
SATAKUNTA 81,1 81,7 78,3 75,0 75,0 64,0 59,8 61,3 64,9 61,1
Kvinnor 81,0 81,2 78,1 76,0 76,2 65,1 61,2 63,1 66,1 62,3
Män 81,2 82,1 78,4 73,9 73,7 62,8 58,2 59,4 63,6 59,9
TAVASTLAND 78,9 79,1 74,4 70,2 70,9 60,8 55,4 57,7 59,9 57,4
Kvinnor 78,8 79,3 75,3 73,2 72,2 62,3 57,2 59,5 61,7 58,7
Män 79,1 79,0 73,4 66,8 69,5 59,1 53,5 55,6 58,1 55,9
BIRKALAND 80,3 79,5 75,3 70,7 72,7 61,7 57,3 59,2 62,4 59,1
Kvinnor 80,2 79,4 75,7 72,0 73,8 63,0 59,1 60,9 64,3 60,5
Män 80,5 79,5 74,9 69,3 71,5 60,2 55,2 57,3 60,4 57,7
KYMMENE 77,6 77,0 73,1 69,9 70,3 60,0 54,9 57,7 60,9 57,2
Kvinnor 77,7 76,9 73,6 71,2 71,2 61,6 56,9 59,8 63,1 58,6
Män 77,4 77,1 72,7 68,6 69,4 58,3 52,8 55,6 58,7 55,8
SÖDRA
SAVOLAX
76,8 76,4 73,1 69,9 68,7 59,9 56,5 58,3 62,8 59,6
Kvinnor 77,1 76,5 73,0 71,2 70,1 61,2 58,2 60,2 64,7 61,3
Män 76,5 76,3 73,2 68,6 67,1 58,4 54,7 56,2 60,8 57,7
NORRA
SAVOLAX
76,8 76,0 72,8 69,0 67,5 58,3 53,8 56,0 59,9 55,6
Kvinnor 76,9 75,7 73,6 68,7 68,8 59,7 55,8 58,3 61,8 57,1
Män 76,7 76,4 71,9 69,2 66,1 56,8 51,7 53,6 57,9 54,0
NORRA
KARELEN
75,8 75,5 71,3 68,6 68,9 57,9 53,5 55,4 57,1 55,4
Kvinnor 75,2 74,2 71,4 68,8 69,8 59,3 55,1 57,5 59,2 56,8
Män 76,4 76,9 71,2 68,3 67,8 56,4 51,8 53,2 55,0 54,0
VASA 80,9 80,9 79,5 77,3 75,9 69,0 64,4 65,6 67,5 63,3
Kvinnor 80,9 80,5 79,8 78,0 76,6 70,2 66,0 67,3 68,9 64,5
Män 81,0 81,3 79,3 76,6 75,0 67,7 62,7 63,9 66,1 62,2
CENTRAL
FINLAND
80,8 80,3 75,9 72,6 70,3 60,9 56,3 57,7 62,3 58,3
Kvinnor 80,5 80,1 76,5 75,0 71,8 62,6 58,2 59,8 64,2 59,9
Män 81,0 80,4 75,3 70,0 68,7 59,1 54,2 55,6 60,4 56,6
ULEÅBORG 80,1 80,7 75,8 71,2 70,4 60,1 55,1 56,0 58,7 56,5
Kvinnor 80,0 80,4 76,2 72,4 71,3 61,7 57,1 58,8 60,8 57,9
Män 80,1 81,0 75,4 70,0 69,4 58,6 53,0 53,3 56,6 55,0
LAPPLAND 83,4 83,5 79,3 75,4 73,9 65,2 59,8 60,9 62,8 60,6
Kvinnor 83,1 83,5 80,1 77,0 75,4 66,8 61,8 63,2 64,8 62,1
Män 83,6 83,4 78,5 73,8 72,5 63,6 57,8 58,5 60,8 59,1

Källa: Kommunalvalet 2012, Översikt över förhandsröstande samt över kvinnors och mäns valframgång, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 09 1734 3240, Jaana Asikainen 09 1734 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. 2012, Tabellbilaga 1. Valdeltagandet efter kön och valkrets i kommunalvalen 1976–2012, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2012/kvaa_2012_2013-03-14_tau_001_sv.html