Publicerad: 5.5.2017

Majoriteten av de förhandsröstande var pensionärer


Valdeltagandet i kommunalvalet var 58,9 procent. Av de röstberättigade förhandsröstade 1 169 319 dvs. 26,6 procent av alla röstberättigade. Bland de röstberättigade pensionärerna förhandsröstade 42,0 procent, bland de sysselsatta 21,5 procent och bland de arbetslösa 18,9 procent. Av alla förhandsröstande utgjorde pensionärerna 46,7 procent, de sysselsatta 41,0 procent och de arbetslösa 6,0 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över kommunalvalet 2017.

Andel förhandsröstande av röstberättigade i grupper för huvudsaklig verksamhet i kommunalvalet 2017, %

Andel förhandsröstande av röstberättigade i grupper för huvudsaklig verksamhet i kommunalvalet 2017, %

Statistikcentralen publicerar i samband med kommunalvalet år 2017 för första gången också uppgifter om de röstande på valdagen. Uppgifter om dem som röstat på valdagen erhölls från totalt 116 kommuner och när det gäller 59 kommuner från alla röstningsområden. Uppgifterna erhölls från totalt 509 röstningsområden. Dessa röstningsområden täckte 31,4 procent av de röstberättigade i kommunalvalet 2017.

Av befolkningen i åldern under 80 år förhandsröstade 73-åringarna aktivast i hela landet (49,8 %), relativt sett minst aktivt 18- och 19-åringarna (12,0 %). I de röstningsområden från vilka uppgifterna var tillgängliga röstade 41-åringarna (40,6 %) aktivast på valdagen, det lägsta valdeltagandet på valdagen stod 22-åringarna (18,6 %) för.

Förhandsröstande i hela landet samt röstande på förhand och på valdagen i de aktuella områdena efter ålder i Kommunalvalet 2017, %

Förhandsröstande i hela landet samt röstande på förhand och på valdagen i de aktuella områdena efter ålder i Kommunalvalet 2017, %

Mer detaljerade uppgifter om väljarna i kommunalvalet finns i översikten: Röstande i kommunalvalet 2017.

Statistikcentralens valresultattjänster

Närmare uppgifter om valresultatet finns i Statistikcentralens PX-Web-databastjänst.

Webtjänsten med valkartor

Databastabeller


Källa: Kommunalvalet 2017, Översikt över röstningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (577,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 5.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. bakgrundsanalys av kandidater och de invalda 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2017/05/kvaa_2017_05_2017-05-05_tie_001_sv.html