Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1 Antalet kandidater efter valkrets och parti i kommunalvalet 2021

Parti Helsing- fors Nyland Egentliga Finland Sata- kunta Tavast- land Birka- land Sydöstra Finland Savolax- Karelen Vasa Mellersta Finland Uleå- borg Lapp- land Totalt
SDP 127 925 523 403 471 653 540 599 504 324 345 206 5 620
SAF 127 811 570 324 490 538 502 676 629 375 669 242 5 953
SAML 127 1 011 763 328 585 664 567 455 599 263 420 228 6 010
CENT 87 490 598 352 417 382 651 887 893 476 1 182 456 6 871
GRÖNA 127 728 365 97 207 332 215 152 139 159 207 75 2 803
VÄNST 127 403 322 208 204 299 156 297 131 172 421 270 3 010
SFP 127 558 153 3 8 2 8 1 513 2 7 3 1 385
KD 110 264 87 75 174 191 172 266 349 124 101 32 1 945
LIIKE 62 107 60 4 31 25 69 64 6 9 32 - 469
LIBE - 1 4 - 1 13 - - 3 - 7 - 29
Piratp. 13 10 5 3 2 9 1 2 5 - 1 2 53
EOP 4 5 - - 1 11 - 1 - 2 1 - 25
KP - - 1 - - - 1 - - - - - 2
Femin.p. 29 16 - - - 3 1 1 - 3 1 1 55
SIN 17 8 - 4 - 1 19 15 - 4 6 - 74
SKE - 2 - - 1 2 - - - 3 - - 8
AP - 7 1 - - 3 - 1 - 1 2 1 16
FKP - 14 11 3 1 19 4 4 - 11 3 7 77
KRIP 20 27 6 - 8 12 2 5 5 5 6 - 96
Övriga 59 167 100 12 235 69 91 50 74 58 40 171 1 126
Totalt 1 163 5 554 3 569 1 816 2 836 3 228 2 999 3 476 3 850 1 991 3 451 1 694 35 627

Källa: Kommunalvalet 2021, kandidat uppställning och bakgrundsanalys av kandidater, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. bakgrundsanalys av förhandsröstande 2021, Tabellbilaga 1 Antalet kandidater efter valkrets och parti i kommunalvalet 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2021/01/kvaa_2021_01_2021-06-04_tau_001_sv.html