Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.12.2021

Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i oktober

I oktober 2021 uppgick den totala transportvolymen i inrikes sjötrafik till 0,4 miljoner ton. Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade med 14 procent jämfört med oktober 2020. I oktober 2021 skedde inrikes sjötransport vid kusten och på insjöar.

Transporterna inom inrikes sjötrafik efter månad (ton) 2019–2021

Transporterna inom inrikes sjötrafik efter månad (ton) 2019–2021

Mest transporterades oljeprodukter, totalt 181 109 ton, vilket var 48 procent av alla transporter. Näst mest transporterades oarbetade mineraler och cement, 60 729 ton.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 15 947 ton transporter i inrikes sjöfart registrerades via kanalen.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Ylimaa 029 551 3709, Matti Kokkonen 029 551 3770, henna.ylimaa@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (155,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 08.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inrikes sjötrafik [e-publikation].
ISSN=2670-1960. oktober 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvliik/2021/10/kvliik_2021_10_2021-12-08_tie_001_sv.html