Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Liikenteen tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Liikenteen tilinpäätöstilastossa luokitus otetaan käyttöön kerättäessä vuoden 2008 tietoja. Liikenteen tilinpäätöstilaston ennakkotiedot vuodelta 2008 julkistetaan heinäkuussa 2009 TOL 2008 -luokituksella. Tiedot julkistetaan tilastovuodelta ja vertailuvuodelta. TOL 2002 mukaisia tietoja julkaistaan tilastovuodelta 2008 StatFin-tilastotietokannassa. Vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 -luokituksella. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa on saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot.

Liikenteen tilastokohtaisella sivulla on lisätietoa TOL 2008 -luokituksen soveltamisesta.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset liikenteen toimialaluokitukseen

Uuden toimialaluokituksen myötä liikenteen tilinpäätöstilastossa julkaistaan yksi pääluokka kuten aiemminkin.

TOL 2002 -luokituksella julkaistu pääluokka oli

I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne

TOL 2008 -luokituksella julkaistava pääluokka on

H Kuljetus ja varastointi

TOL 2008 -luokituksen mukainen pääluokan sisältö muuttuu TOL 2002:n pääluokasta. Merkittävimmät muutokset:

  • TOL 2002 toimiala 633 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta siirtyy TOL 2008 pääluokkaan N Hallinto ja tukipalvelutoiminta.
  • TOL 2002 toimiala 642 Teleliikenne siirtyy TOL 2008 pääluokkaan J Informaatio ja viestintä

 


Päivitetty 29.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Liikenteen tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5352. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/litipa/litipa_2009-01-23_uut_001.html