Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Av statistiken framgår hur kreditbeståndet och ny utlåning fördelas efter kreditgivar- och kredittagarsektor, kredittagarens näringsgren, finansobjekt samt efter kreditens användningssyfte. Statistikcentralen samlar också in uppgifter om verksamheten hos företag som beviljar minilån som en del av statistiken över kreditbeståndet.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/meta_sv.html