Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken över läkemedel och ersättningsrättigheter baserar sig på systemet med läkemedelsersättningar inom den allmänna sjukförsäkringen. Statistiken över specialersättningsrättigheter och de sjukdomar som berättigar till specialersättning ger en synnerligen god överblick över sjukdomsförekomsten i Finland.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Läkemedel och ersättningsrättigheter [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkoik/meta_sv.html