Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.10.2020

Finansnettot för bankerna i Finland ökade medan rörelsevinsten minskade under andra kvartalet år 2020

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under andra kvartalet år 2020 till 1,2 miljarder euro och rörelsevinsten till 504 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut..

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 2:a kvartalet 2005-2020, mn euro

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 2:a kvartalet 2005-2020, mn euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (254,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2020/02/llai_2020_02_2020-10-15_tie_001_sv.html