Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.10.2020

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate kasvoi ja liikevoitto laski vuoden 2020 toisella neljänneksellä

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten rahoituskate oli vuoden 2020 toisella neljänneksellä 1,2 miljardia euroa ja liikevoitto 504 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 2. neljännes 2005-2020, milj. euroa

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 2. neljännes 2005-2020, milj. euroa

Korkotuotot ja korkokulut

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten korkotuottoja kertyi vuoden 2020 toisella neljänneksellä 1 662 miljoonaa euroa. Korkokulut puolestaan olivat 490 miljoonaa euroa. Näiden erotuksena laskettava rahoituskate oli 1 172 miljoonaa euroa, mikä oli 102 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä rahoituskate kasvoi 25 miljoonaa euroa.

Hallintokulut

Hallinnon kulut ovat merkittävä kuluerä Suomessa toimiville pankeille. Hallinnon kuluja pankeilla oli vuoden toisella neljänneksellä 1 180 miljoonaa euroa, mikä oli 103 miljoonaa euroa vähemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Suhteessa vuoden takaiseen neljännekseen hallinnon kulut laskivat pankkiryhmistä erityisesti suomalaisilla liikepankeilla. Palkat ja palkkiot olivat hallinnon kuluista 774 miljoonaa euroa, eli 65,6 prosenttia.

Liikevoitto/-tappio

Liikevoitto eli voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 504 miljoonaa euroa vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Laskua vuoden 2019 toisen neljänneksen 616 miljoonasta oli 112 miljoonaa euroa. Liikevoittoa heikensivät erityisesti tuloslaskelmaeriin kohdistuneet arvonalentumiset ja luottotappiovaraukset.

Tase

Pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo oli 751 miljardia euroa. Tästä oman pääoman osuus oli keskimäärin 5,9 prosenttia eli 44 miljardia. Suurin oman pääoman osuus taseesta oli osuuspankkien yhteenliittymän jäsenpankeilla, noin 11,4 prosenttia ja pienin ulkomaalaisilla pankeilla, noin 0,4 prosenttia. Keskimäärin kaikkien Suomessa toimivien pankkien oman pääoman osuus taseen loppusummasta laski 0,10 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (275,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2020/02/llai_2020_02_2020-10-15_tie_001_fi.html