Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.4.2021

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate kasvoi ja liikevoitto supistui vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten rahoituskate oli vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 1,2 ja liikevoitto 1,4 miljardia euroa. Rahoituskate kasvoi 4,1 prosenttia ja liikevoitto supistui 9,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 4. neljännes 2005-2020, milj. euroa

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 4. neljännes 2005-2020, milj. euroa

Korkotuotot ja korkokulut

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten korkotuottoja kertyi vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 1 539 miljoonaa euroa. Korkokulut puolestaan olivat 371 miljoonaa euroa. Näiden erotuksena laskettava rahoituskate oli 1 168 miljoonaa euroa. Rahoituskate kasvoi 4,1 prosenttia suhteessa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen, eli noin 45 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 kertyneet korkotuotot olivat yhteensä 6,6 miljardia euroa, joka on 18,6 prosenttia vähemmän kuin edeltävä vuonna. Korkokuluja oli yhteensä kaksi miljardia euroa, kun edeltävänä vuonna korkokuluja oli 3,8 miljardia euroa. Koko vuoden yhteenlaskettu rahoituskate kasvoi edellisestä vuodesta 7,8 prosenttia 4,6 miljardiin euroon.

Hallintokulut

Hallinnon kulut ovat merkittävä kuluerä Suomessa toimiville pankeille. Hallinnon kuluja pankeilla oli vuoden viimeisellä neljänneksellä yhteensä 1 420 miljoonaa euroa, mikä on 11 miljoonaa euroa vähemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Palkat ja palkkiot olivat hallinnon kuluista 802 miljoonaa euroa, eli 56,5 prosenttia.

Koko vuoden 2020 hallintokulut olivat 5,4 miljardia, mikäli oli 5,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlasketut palkat ja palkkiot laskivat 2,4 prosenttia edellisestä vuodesta.

Liikevoitto/-tappio

Liikevoitto eli voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 1 440 miljoonaa euroa vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Liikevoitto laski 9,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä, eli noin 155 miljoonaa euroa.

Koko vuoden 2020 yhteenlaskettu liikevoitto oli 3,4 miljardia euroa. Kasvua edellisen vuoden 2,8 miljardista oli noin 20,8 prosenttia

Tase

Pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2020 lopussa oli 712 miljardia euroa. Vuodentakaisesta taseiden arvo kasvoi 37 miljardia euroa, eli noin 5,5 prosenttia. Yhteenlaskettu oman pääoma oli 46 miljardia euroa, mikä oli 6,5 prosenttia eli noin 2,8 miljardia enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Keskimäärin kaikkien Suomessa toimivien pankkien oman pääoman osuus taseen loppusummasta oli 6,5 prosenttia.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (275,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2020/04/llai_2020_04_2021-04-22_tie_001_fi.html