Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Barnbidrag

Producent:
Folkpensionsanstalten
Uppgifter: Barnbidrag
www.kela.fi
Statistikkalendarier
www.kela.fi
Beskrivning: Barnbidraget är en av de lagstadgade förmåner genom vilka samhället strävar efter att jämna ut de kostnader som barnfamiljer har. Barnbidrag betalas för alla barn under 17 år som är bosatta i Finland. Statistiken över barnbidrag beskriver det barnbidrag som FPA betalar ut. Där presenteras statistik över de familjer och barn som har fått barnbidrag samt över utbetalda barnbidrag.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialskydd, barnbidrag, barn, barnfamiljer.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Barnbidrag [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llisa/index_sv.html