Finlands officiella statistik

Gymnasieutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet studerande i gymnasieutbildning minskade något
18.6.2019
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 103 400 år 2018. Antalet studerande minskade med 0,3 procent jämfört med året innan. Totalt avlades 30 400 studentexamina, vilket var en ökning med 200 från året innan. Av både de studerande och de utexaminerade var 58 procent kvinnor.

Nästa offentliggörande:
16.6.2020

Beskrivning: Statistiken över gymnasieutbildningen omfattar uppgifter om läroanstalter med gymnasieutbildning: gymnasier, skolor på grundskole- och gymnasienivå och medborgarinstitut. Förhandsstatistiken, som sammanställs läroanstaltsvis, beskriver det totala antalet studerande i läroanstalter med gymnasieutbildning den 20 september. Statistiken över studerande inom gymnasieutbildningen omfattar individbaserade uppgifter om de studerande som läser gymnasiets hela kurs den 20 september. Statistiken över studentexamina omfattar uppgifter om de studerande som avlagt studentexamen under ett visst år och den separat insamlade statistiken över internationella studentexamina innehåller uppgifter om de studerande som avlagt IB-, EB- och Reifeprüfung-examen. Ämnesvalsuppgifter gällande de studerande som avslutat gymnasieutbildning samlas in separat (se Ämnesval).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: allmänbildande utbildning, avgångsbetyg, gymnasium, studentexamen, studerande, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/index_sv.html