Finlands officiella statistik

Gymnasieutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet studerande i gymnasieutbildning 105 200
16.6.2020
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 105 200 år 2019. Totalt avlades 29 100 studentexamina. Detta var nästan 1 300 färre än året innan. Femtioåtta procent av både de studerande och de utexaminerade var kvinnor.

Beskrivning: Statistiken över gymnasieutbildning innehåller uppgifter om läroanstalter som ger gymnasieutbildning: gymnasier, skolor på grundskole- och gymnasienivå och folkhögskolor. Den preliminära läroanstaltsvisa statistiken som gäller hösten beskriver det totala antalet studerande 20.9 i läroanstalter som erbjuder gymnasieutbildning. Statistiken över studerande i gymnasieutbildning innehåller individbaserade uppgifter om studerande som läser gymnasiets hela lärokurs 20.9. Statistiken över studentexamen innehåller uppgifter om dem som avlagt studentexamen ett visst år och separat uppgifter för statistiken över dem som avlagt internationell studentexamen International Baccalaureate-examen (IB-examen), European Baccalaureate-examen (EB-examen) och DIA-examen (tid. Reifeprüfung-examen).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: allmänbildande utbildning, avgångsbetyg, gymnasium, studentexamen, studerande, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/index_sv.html