Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken över gymnasieutbildning innehåller uppgifter om läroanstalter som ger gymnasieutbildning: gymnasier, skolor på grundskole- och gymnasienivå och folkhögskolor. Den preliminära läroanstaltsvisa statistiken som gäller hösten beskriver det totala antalet studerande 20.9 i läroanstalter som erbjuder gymnasieutbildning. Statistiken över studerande i gymnasieutbildning innehåller individbaserade uppgifter om studerande som läser gymnasiets hela lärokurs 20.9. Statistiken över studentexamen innehåller uppgifter om dem som avlagt studentexamen ett visst år och separat uppgifter för statistiken över dem som avlagt internationell studentexamen International Baccalaureate-examen (IB-examen), European Baccalaureate-examen (EB-examen) och DIA-examen (tid. Reifeprüfung-examen).

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/meta_sv.html