Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, juli

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, februari 2018

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 103,0 0,1 1,0
Geokonstruktioner 103,7 0,2 2,1
Markkonstruktioner 100,0 -0,2 -0,1
Bergkonstruktioner 101,3 0,0 0,8
Beläggningar 112,6 1,0 1,8
Kommunaltekniska system 103,0 -0,0 2,0
Betongkonstruktioner 103,0 0,1 1,2
Tekniska och andra system 100,7 -0,1 0,9
Krossarbeten 1) 102,9 -0,3 2,2
Vägunderhåll 1) 100,1 0,1 0,5
Gatuunderhåll 1) 101,2 0,0 1,2
Banunderhåll 1) 101,7 -0,0 1,6
Underhåll, totalt 1) 100,9 0,0 1,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2018, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, februari 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/02/maku_2018_02_2018-03-23_tau_001_sv.html