Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, juli

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, oktober 2018

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 115,7 0,3 3,5
Geokonstruktioner 117,3 0,2 3,0
Markkonstruktioner 114,4 0,2 1,8
Bergkonstruktioner 115,6 -0,0 1,3
Beläggningar 115,8 1,1 13,1
Kommunaltekniska system 118,2 0,4 3,2
Betongkonstruktioner 119,0 0,1 1,2
Tekniska och andra system 108,2 0,0 0,7
Krossarbeten 1) 116,6 0,9 5,3
Vägunderhåll 1) 114,2 0,5 2,0
Gatuunderhåll 1) 114,6 0,3 2,3
Banunderhåll 1) 113,5 0,2 1,3
Underhåll, totalt 1) 114,2 0,3 2,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2018, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, oktober 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/10/maku_2018_10_2018-11-23_tau_002_sv.html