Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, juli

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, november 2018

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 106,0 0,6 4,7
Geokonstruktioner 105,7 0,1 3,3
Markkonstruktioner 101,5 -0,4 2,0
Bergkonstruktioner 101,9 0,4 1,5
Beläggningar 124,7 4,0 19,4
Kommunaltekniska system 105,1 0,1 3,6
Betongkonstruktioner 104,3 0,9 1,6
Tekniska och andra system 101,4 0,0 0,5
Krossarbeten 1) 105,2 -0,6 4,1
Vägunderhåll 1) 101,8 0,2 2,3
Gatuunderhåll 1) 102,8 0,1 2,7
Banunderhåll 1) 102,2 -0,1 0,9
Underhåll, totalt 1) 102,3 0,1 2,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2018, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, november 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/11/maku_2018_11_2018-12-21_tau_001_sv.html