Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, juli

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, november 2018

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 116,5 0,6 4,1
Geokonstruktioner 117,4 0,1 2,8
Markkonstruktioner 114,0 -0,4 1,8
Bergkonstruktioner 116,1 0,4 1,6
Beläggningar 120,5 4,0 17,4
Kommunaltekniska system 118,4 0,1 2,7
Betongkonstruktioner 120,0 0,9 1,7
Tekniska och andra system 108,2 0,0 0,5
Krossarbeten 1) 116,0 -0,6 4,1
Vägunderhåll 1) 114,4 0,2 2,4
Gatuunderhåll 1) 114,8 0,1 2,5
Banunderhåll 1) 113,4 -0,1 1,0
Underhåll, totalt 1) 114,3 0,1 2,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2018, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, november 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/11/maku_2018_11_2018-12-21_tau_002_sv.html