Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats

Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats och basåret har ändrats till 2010. Viktstrukturen för inde-xet har uppdaterats till att motsvara basåret. Totalindexen för basåren 2005=100, 2000=100 och 1990=100 förlängs genom kedjning. Framställningen av indexet med basåret 1995=100 har upphört.

I samband med revideringen av basåret har man börjat framställa index över underhåll av gator och banor. Index över underhåll av gator, vägar och banor bildar tillsammans ett totalindex över underhåll. Delindexet – underhåll av vägar – motsvarar det gamla underhållsindexet.


Senast uppdaterad 20.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/maku_2013-05-20_uut_001_sv.html