Finlands officiella statistik

Statistik om mjölk och mjölkprodukter

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Statistik om mjölk och mjölkprodukter
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om bl.a. mjölkproduktionen, antal mjölkproducenter, samt mjölkprodukternas produktionsmängder, inhemska försäljning och lager. Årsstatistiken innehåller dessutom uppgifter om mjölkanvändningen på gårdarna och mjölkkornas medelproduktion. Uppgifterna baserar sig på data som insamlas månatligen från mejerierna. Årsstatistiken baserar sig dessutom på information som samlas in från odlare samt på uppskattningar gällande lantgårdarnas mjölkanvändning
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: jordbruk, mjölkproduktion, mjölk, lantgårdar, kor, mejerier, mejeriprodukter, mjölkprodukter, direktförsäljning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik om mjölk och mjölkprodukter [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 22.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mama/index_sv.html