Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken innehåller information om mjölkproduktionen på månads- och årsnivå, antal mjölkproducenter, samt mjölkprodukternas produktionsmängder, inhemska försäljning och lager. Uppgifterna baserar sig på data som insamlas månatligen från mejerierna. Årsstatistiken innehåller dessutom uppgifter om mjölkproduktionen och antalet mjölkproducenter enligt kommun, ELY-central samt EU-stödområde. Uppgifterna baserar sig på mjölkregistret. Årstatistiken innehåller också uppgifter om mjölkanvändningen på gårdarna.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik om mjölk och mjölkprodukter [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mama/meta_sv.html