Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2013/12 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05
Kontotransaktion              
Tillgångar Totalt -7 499 -465 -4 587 -1 748 -4 038 -601
1. Direktinvesteringar 220 1 020 -685 -276 -359 503
1.1 Eget kapital -568 935 802 335 -1 012 361
1.2 Övrigt kapital 789 85 -1 486 -611 653 141
2. Portföljinvesteringar 7 159 -1 705 1 915 -1 006 6 091 2 898
2.1 Aktier 623 214 853 -840 2 375 1 420
2.2 Masskuldebrev 6 792 -2 546 581 -40 2 887 1 547
2.3 Penningmarknadsinstrument -255 626 482 -126 830 -68
3. Övriga investeringar -11 349 4 260 -2 372 6 303 -4 553 2 252
4. Finansiella derivat -3 828 -3 999 -3 387 -6 858 -5 089 -6 213
5. Valutareserv 299 -40 -58 89 -128 -40
Skulder Totalt -12 705 7 590 -6 770 2 226 446 468
1. Direktinvesteringar -940 1 153 2 341 3 476 4 667 -321
1.1 Eget kapital 590 467 417 418 4 456 169
1.2 Övrigt kapital -1 529 685 1 924 3 058 210 -491
2. Portföljinvesteringar -1 783 4 766 4 269 -422 665 2 943
2.1 Aktier 596 2 003 435 -170 306 983
2.2 Masskuldebrev -1 872 1 491 4 876 2 310 118 789
2.3 Penningmarknadsinstrument -506 1 272 -1 043 -2 561 240 1 171
3. Övriga investeringar -6 466 5 621 -10 037 6 073 129 4 690
4. Finansiella derivat -3 517 -3 949 -3 344 -6 902 -5 015 -6 843
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2014, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/05/mata_2014_05_2014-07-11_tau_003_sv.html