Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2013/12 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05
Kontotransaktion              
Tillgångar Totalt -7 499 -465 -4 587 -1 748 -4 038 -601
1. Direktinvesteringar 220 1 020 -685 -276 -359 503
1.1 Eget kapital -568 935 802 335 -1 012 361
1.2 Övrigt kapital 789 85 -1 486 -611 653 141
2. Portföljinvesteringar 7 159 -1 705 1 915 -1 006 6 091 2 898
2.1 Aktier 623 214 853 -840 2 375 1 420
2.2 Masskuldebrev 6 792 -2 546 581 -40 2 887 1 547
2.3 Penningmarknadsinstrument -255 626 482 -126 830 -68
3. Övriga investeringar -11 349 4 260 -2 372 6 303 -4 553 2 252
4. Finansiella derivat -3 828 -3 999 -3 387 -6 858 -5 089 -6 213
5. Valutareserv 299 -40 -58 89 -128 -40
Skulder Totalt -12 705 7 590 -6 770 2 226 446 468
1. Direktinvesteringar -940 1 153 2 341 3 476 4 667 -321
1.1 Eget kapital 590 467 417 418 4 456 169
1.2 Övrigt kapital -1 529 685 1 924 3 058 210 -491
2. Portföljinvesteringar -1 783 4 766 4 269 -422 665 2 943
2.1 Aktier 596 2 003 435 -170 306 983
2.2 Masskuldebrev -1 872 1 491 4 876 2 310 118 789
2.3 Penningmarknadsinstrument -506 1 272 -1 043 -2 561 240 1 171
3. Övriga investeringar -6 466 5 621 -10 037 6 073 129 4 690
4. Finansiella derivat -3 517 -3 949 -3 344 -6 902 -5 015 -6 843
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2014, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/05/mata_2014_05_2014-07-11_tau_003_sv.html