Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro

  År 2013 12 mån. glidande summa 2014/04 2014/05
1. Bytesbalans -4 398 -4 728 -1 178 -225
1.1 Varor -78 -400 -201 443
1.2 Tjänster -1 561 -1 532 -178 -200
1.3 Primära inkomster -272 -136 -593 -263
1.4 Sekundära inkomster -2 487 -2 661 -206 -206
2. Kapitalbalans 537 498 17 17
3. Finansiell balans 20 -8 299 -4 484 -1 069
3.1 Direktinvesteringar 3 852 -8 492 -5 025 824
3.2 Portföljinvesteringar -3 484 744 5 426 -45
3.3 Övriga investeringar 785 33 -4 682 -2 438
3.4 Finansiella derivat -1 902 -1 207 -75 630
3.5 Valutareserv 768 622 -128 -40
4. Restpost 4 738 -3 569 -3 323 -860
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2014, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/05/mata_2014_05_2014-07-11_tau_004_sv.html