Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro

  År 2013 12 mån. glidande summa 2014/04 2014/05
1. Bytesbalans -4 398 -4 728 -1 178 -225
1.1 Varor -78 -400 -201 443
1.2 Tjänster -1 561 -1 532 -178 -200
1.3 Primära inkomster -272 -136 -593 -263
1.4 Sekundära inkomster -2 487 -2 661 -206 -206
2. Kapitalbalans 537 498 17 17
3. Finansiell balans 20 -8 299 -4 484 -1 069
3.1 Direktinvesteringar 3 852 -8 492 -5 025 824
3.2 Portföljinvesteringar -3 484 744 5 426 -45
3.3 Övriga investeringar 785 33 -4 682 -2 438
3.4 Finansiella derivat -1 902 -1 207 -75 630
3.5 Valutareserv 768 622 -128 -40
4. Restpost 4 738 -3 569 -3 323 -860
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2014, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/05/mata_2014_05_2014-07-11_tau_004_sv.html